วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เอสโตเนียจะจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Javelin


http://news.err.ee/v/scitech/48702cfb-56b0-432e-9d20-451c6bd5831f

ตามแผนการพัฒนากองกำลังป้องกันประเทศของเอสโตเนียปี 2013-2022
เอสโตเนียมีแผนที่จะเจรจากับสหรัฐฯในการจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังแบบ FGM-148 Javelin โดยยังไม่ทราบจำนวนและวงเงินที่จะจัดหา
โดย Javelin เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังแบบพกพาได้ด้วยทหารราบ 1-2นาย มีน้ำหนักระบบ 22.3kg นำวิถีด้วย Imaging infrared (IIR) มีระยะยิง 2,500m
คาดว่าถ้าการลงนามจัดหาประสบผลเอสโตเนียจะได้รับมอบจรวดชุดแรกในราวปี 2015 ซึ่งประเทศในกลุ่มบอลติกที่มี Javelin ใช้ก็มีลิทัวเนียครับ