วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สวิสเซอร์แลนด์ถอดถอนระเบิดชุดสุดท้ายจากสะพานข้ามพรมแดนเยอรมนี

http://en.europeonline-magazine.eu/a-bomb-to-blow-up-the-bridge_364412.html

กองทัพสวิสทำการถอดถอนระเบิดชุดสุดท้ายที่ติดตั้งกับสะพานข้ามแม่น้ำ Rhine ติดพรมแดนเยอรมนีตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งการระเบิดสะพานนี้เป็นแผนการสกัดกั้นข้าศึกที่จะถูกใช้ในช่วงสงครามเย็นกรณีที่สวิสเซอร์แลนด์ถูกรุกรานด้วยกองทัพกลุ่มคอมมิวนิสต์ Warsaw Pact จากยุโรปตะวันออก
การถอดถอนระเบิดจากสะพานข้ามพรมแดนในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการลดระดับภัยคุกคามด้านความมั่นคงของสวิสเซอร์แลนด์ลงครับ