วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โปแลนด์จะจัดหา NSM ชุดที่สองจากนอร์เวย์


http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rakiety-dla-samolotow-okretow-i-wyrzutni-naziemnych-polska-armia-ostrzy-kly,484976.html
http://www.defence24.pl/news_kontrakt-na-drugi-ndr-do-konca-2014-roku

สื่อโปแลนด์รายงานข่าวว่าโปแลนด์มีแผนจะจัดหาระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำแบบ Naval Strike Missile (NSM) รุ่นฐานยิงชายฝั่งชุดที่สองจากนอร์เวย์
สำหรับการจัดตั้งกองร้อยป้องกันชายฝั่งหน่วยที่สองใหม่ หลังจากที่ได้มีการจัดหาชุดแรกไป 6ชุดยิง จรวด 50นัด โดยเริ่มรับมอบตั้งแต่ปี 2013
(NSM 12นัด, รถชุดยิง 6คัน, รถ radar TRS-15C 2คัน, รถระบบควบคุมการยิง 6คัน และรถบังคับการ 3คัน ใช้ฐานรถแบบ Jelcz)
ทั้งนี้รัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์ Czeslaw Mroczek กล่าวว่าสัญญาการจัดหาใหม่นี้นอร์เวย์จะมีการถ่ายทอด Technology ของ NSM ให้โปแลนด์ด้วย
โดยคาดว่าการลงนามสัญญาการจัดหาที่มีในราวเดือนธันวาคม 2014 นี้ครับ