วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

BAE Systems ชนะโครงการจัดหายานเกราะกองทัพบกสหรัฐฯ

BAE wins $1.2bn US combat vehicles contract
Defence giant BAE Systems is to supply the US Army with a fleet of armoured combat vehicles, in a contract reportedly worth up to $1.2bn.
http://www.bbc.com/news/business-30597521

BAE Systems ได้รับเลือกเป็นผู้ชนะได้รับสัญญาการโครงการจัดหายานเกราะใหม่ของกองทัพบกสหรัฐฯวงเงิน $1.2billion
โครงการ Armoured Multi-Purposed Vehicles (AMPVs) ของกองทัพบกสหรัฐฯเป็นการจัดหารถรบยานเกราะใหม่ทดแทนของเดิมที่ใช้มาตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามเช่น รถสายพานลำเลียงตระกูล M113

โดยแบบรถของ BAE System นั้นมีพื้นฐานมาจากแคร่ฐานของรถรบสายพานตระกูล Bradley ที่มีประจำการในกองทัพบกสหรัฐฯเป็นจำนวนมาก
ซึ่ง BAE Systems จะเริ่มสายการผลิตรถเกราะชุดแรกจำนวน 29คันจากจำนวนที่จะจัดหา 289ในโรงงานที่ York มลรัฐ Pennsylvania และที่ Sterling Heights มลรัฐ Michigan ครับ