วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

UMS Kyansittha F12 เรือฟริเกตแบบ Stealth ของกองทัพเรือพม่าMyanmar Navy Fitted Chinese C-802 Anti-Ship Missiles on its F12 - UMS Kyansittha Frigate 
http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/year-2014-news/december-2014-navy-naval-forces-maritime-industry-technology-security-global-news/2291-myanmar-navy-fitted-chinese-c-802-anti-ship-missiles-on-its-f12-ums-kyansittha-frigate.html

เรือฟริเกต F12 UMS Kyansittha (พระเจ้าจานสิตา) กองทัพเรือพม่าที่ต่อเองโดยอู่ Thilawa เป็นเรือรูปทรงตรวจจับได้ยาก Stealth ระวางขับน้ำราว 3,000tons
ที่ตัวเรือการนำระบบตรวจจับและอาวุธผสมระหว่างของจีนและรัสเซียและอื่นๆหลายแบบ เช่น
ปืนใหญ่เรือหลักที่น่าจะลอกแบบมาจาก OTO Melara 76/62 โดยแบบทรงคล้ายกับที่กองทัพเรืออิสราเอลและกองทัพเรือแอฟริกาใต้ใช้
ซึ่งที่เห็นภาพล่าสุดของเรือ F12 UMS Kyansittha นั้นจะเป็นรูปทรงป้อมปืน Stealth ตรวจจับได้ยากรุ่นใหม่ที่ติดในเรือแบบตะวันตกหลายชั้นในหลายประเทศ
ระบบป้องกันตัวระยะประชิดมี ปืนใหญ่กลหกลำกล้อง AK-630 ขนาด 30mm 4กระบอก
อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ C-802A นัด และอาจจะติดอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้ที่พัฒนาจากอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศ TY-90
มี Torpedo ปราบเรือดำน้ำขนาด 324mm แฝดสาม Yu-7 สองแท่นยิง จรวดปราบเรือดำน้ำ แท่นยิงเป้าลวง มีลานจอด ฮ.พร้อมโรงเก็บตามข้อมูลของ NAVY RECOGNITION ยังลงด้วยว่ากองทัพเรือพม่าได้ลงนามจัดหาระบบอุปกรณ์ Radar และ Sonar จาก Bharat Electronics และ DRDO อินเดียด้วย
ซึ่งตามข้อมูล F12 UMS Kyansittha เข้าประจำการในกองทัพเรือพม่าวันที่ 31 มีนาคม 2014
และเรือลำที่สองในชั้น F14 UMS Sinbyushin (พระเจ้ามังระ) ปล่อยลงน้ำเดือนมีนาคม 2014 เช่นกันและน่าจะเข้าประจำการในปี 2015 ครับ