วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตัวอย่างงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ThaiComic Mini Workshop 5ชุดภาพนี้มาจากตัวอย่างงานแนะนำตัวที่ส่งสมัครเข้าร่วมโครงการ ThaiComic Mini Workshop 5 ของวิบูลย์กิจ เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างงาน Comic แนะนำตนเอง ๔หน้าครับ
โดยภาพนี้ในหน้าที่ ๓และ๔ เป็นหน้าคู่ที่วาดโดยใช้กระดาษขนาด A4 ต่อกัน (ท่านที่ติดตามข่าวโครงการจัดหารถถังหลัก Oplot ของกองทัพบกไทยมาตลอดน่าจะคุ้นกับภาพถ่ายต้นฉบับที่นำมาเป็นแบบในการวาดภาพนี้ดี)
เดิมที Comic แนะนำตนเอง ๔หน้านี้ได้วาดโดยใช้ Storyboard ของนิยายภาพเรื่องยาวใหม่ที่เคยมีโครงการว่าจะวาดครับ ทำการตัดเส้นหมึกในกระดาษจริงก็จะนำมาลงสีใน PC
แต่โครงการเรื่องนี้ได้ถูกพักไว้ก่อน และอาจจะเปลี่ยนแผนไปสู่รูปแบบการเขียนเป็นนวนิยายแทนในอนาคต
(เหมือน "ตำนานเจ้าคีรี" ที่เดิมทีมีการวางแผนว่าจะเขียนเป็น Comic ก่อน แต่ได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบนวนิยายแทนและได้เขียนจบเรื่องส่งเข้าประกวดไปแล้วตามที่เคยลงข้อมูลไป)
ก็นับว่าต้องขอขอบคุณทาง ThaiComic และสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสผมในโครงการนี้ครับ