วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Defense&Security 2013:ระบบอาวุธปืน-1

งาน Defense&Security 2013 ที่ผ่านไปเมื่อวันที่ 4-7 พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริษัทอาวุธปืนจากหลายๆประเทศมาแสดงในงาน
ซึ่งจะค่อยๆนำมาทยอยลงครับ

ส่วนจัดแสดงของ IWI อิสราเอลมีการนำปืนแบบต่างๆมาจัดแสดง เช่น
ปืนพกตระกูล Jericho
ปืนเล็กยาว Tavor แบบใหม่ๆอย่างรุ่นหลังแบนเป็นราง picatinny ยาว
TAVOR GTAR ติด ค.M203 ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเมื่อไรกองทัพบกจะจัดหามาแทน M16 ติด M203 ที่ใช้ในหน่วยที่ได้รับ Tavor มานานแล้วเสียทีจะใช้ปืนแบบเดียวกันทั้งหน่วยเสียที
แต่เท่าที่ได้ลองจับดู ศูนย์เล็ง ค.ที่หลังกล้อง Mepro 21 ค่อนข้างใช้งานได้ดี แต่น้ำหนักสมดุลปืนค่อนข้างหนักทางหัวปืนและเทไปท้ายปืนมากไม่สะดวกในการประทับยิงเท่า M16ติดM203
Tavor Flattop รุ่นติดกล้องเล็งพิเศษ กับ Gilil รุ่นติดกล้องเล็งพิเศษ ซึ่งตัวกล้องปิดไว้ไม่ได้ให้ลองใช้งาน
ปืนกลมือ UZi Pro จับกระชับมือ
ปืนเล็กสั้น ACE 31 ใช้กระสุน 7.62x39 ของ AK-47
ปืนเล็กกล Negev มีน้ำหนักดีจับได้ค่อนข้างถนัดมือถือว่าดีสำหรับกลุ่มปืนเล็กกลขนาด 5.56mm NATO
ปืนจาก CZ สาธารณรัฐเชคมีไม่มาแสดงไม่มากนักแต่ก็มีที่น่าสนใจ เช่น
ปืนพกขนาดต่างๆซึ่งก็มีผู้ใช้ในไทยพอสมควร
ปืนกลมือ Scorpion Evo3 A1 ขนาด 9x19mm ขนาดเหมาะมือน้ำหนักดีจับกระชับมือ เห็นมีข้อมูลว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดหาไปใช้แล้วจำนวนหนึ่ง
และปืนเล็กยาว CZ-805 BREN ขนาด 5.56mm NATO รุ่นใหม่ล่าสุด รูปทรงทันสมัยน้ำหนักตัวปืนดีจับได้ค่อนข้างเหมาะมือ
ซึ่งส่วนตัวคิดว่าปืนของ CZ เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจจะให้หน่วยต่างๆของไทยนำมาลองทดสอบใช้ดูนอกเหนือจากปืนยี่ห้อดังๆรายอื่น
ส่วนจัดแสดงของ Beretta มีปืนมาจัดแสดงไม่ค่อยมากนอกจาก เช่น
ปืนพกตระกูล PX4 แล้วก็มี ปืนเล็กสั้น CX4 และปืนกลมือ MX4 ที่ใช้กระสุน 9x19mm
กับเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40mm GLX160 ที่กองทัพบกจัดหาให้ทหารพรานในชายแดนภาคใต้ใช้
ส่วนปืนเล็กยาว ARX160A1 ไม่ทราบว่าหายไปไหน