วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

จีนเปิดเผยข้อมูลขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ DF-41


http://news.yahoo.com/china-confirms-generation-long-range-missiles-report-044654927.html

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดเผยขีปนาวุธข้ามทวีปแบบ Dongfeng-41 (DF-41)
เป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์แบบระบบส่งหัวรบย่อยแยกเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างอิสระ (MIRV: Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle)
ซึ่ง DF-41 มีระยะยิงไกลถึง 12,000km(7,500 miles) นับเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปที่มีพิสัยการยิงไกลที่สุดแบบหนึ่ง
เดิมกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ประจำการขีปนาวุธข้ามทวีปแบบ DF-5A พิสัยยิงไกล 12,000km ติดหัวรบได้ระบบเดียวเท่านั้น มาตั้งแต่ปี 1971
แต่ก็มีรายงานข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพของระบบเช่น การเติมเชื้อเพลิงต้องใช้เวลาสองชั่วโมง


อย่างไรก็ตามการเปิดเผยข้อมูล DF-41 นี้ ส่งผลทำให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและจีนในแถบทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้
ที่สหรัฐฯให้การสนับสนุนประเทศที่มีข้อพิพาททางทะเลกับจีนเกิดความตึงเครียดด้านอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นไปอีกครับ