วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เนเธอร์แลนด์จะจัดซื้อ Radar SMART-L รุ่นภาคพื้นดิน

Dutch to purchase new BMD-capable radars
The Netherlands is looking to buy two shore-based Thales Nederland Smart-L radars with a BMD capability, to replace its existing military airspace monitoring radars. (US Navy)

http://www.janes.com/article/45223/dutch-to-purchase-new-bmd-capable-radars

กระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์ได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมาถึงโครงการจัดหา Radar แบบใหม่ทดแทนระบบ Medium Power Radars (MPRs) สองระบบ
โดยเนเธอร์แลนด์เลือก Smart-L Early Warning Capability (EWC) ของ Thales Netherlands รุ่นภาคพื้นดินซึ่งมีขีดความสามารถในการตรวจจับเพื่อสกัดกั้นอาวุธปล่อยนำวิถีและขีปนาวุธ
ปัจจุบัน Radar  Thomson-CSF ARES MPR ถูกใช้โดยสถานีควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ (Air Operations Control Station (AOCS)) ที่ Nieuw-Milligen ตอนกลางของประเทศ
โดยมีสถานีที่ Wier ทางตอนเหนือของประเทศเป็นระบบสำรอง
โดยกระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์มีแผนจะจัดหาระบบ Radar ใหม่ภายในปี 2017 โดยจะเริ่มลงนามในสัญญาจัดหากับ Thales ช่วงไตรมาสแรกของปี 2015 ครับ