วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ยอดการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ประจำปี 2014 ของสวีเดนลดลง


Swedish military exports fall
http://www.janes.com/article/49524/swedish-military-exports-fall

หน่วยงานตรวจสอบด้านผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์(ISP:  Inspectorate of Strategic Products) ที่ควบคุมเรื่องการส่งออกสินค้าของสวีเดนได้รายงานผลสรุปรวมการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ประจำปี 2014 เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาว่า
สวีเดนได้ทำยอดการส่งออกยุทโธปกรณ์ที่ผลิตแก่ต่างประเทศในปี 2014 คิดเป็นวงเงิน SEK8 billion หรือประมาณ $1 billion ซึ่งมีมูลค่าลดลงไปคิดเป็นร้อยละ33
โดยร้อยละ78 ของการส่งออกอาวุธของสวีเดนคือประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป เช่นเดียวกับหุ้นส่วนใกล้ชิดเช่น ออสเตรเลีย แคนาดา และสหรัฐฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ22 ลูกค้าส่วนใหญ่คืออินเดีย และประเทศไทย
ซึ่งสหรัฐฯเป็นลูกค้าที่จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดของสวีเดนคือมียอดการส่งออกคิดเป็นวงเงิน SEK1.5 billion รองลงมาคือนอร์เวย์ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งคิดเป็นวงเงิน SEK1.3 billion
และอันดับสามคือไทยที่วงเงิน SEK0.5 billion(ประมาณ ๑,๙๕๐ล้านบาท)
โดยกองทัพอากาศไทยเป็นลูกค้ารายสำคัญที่สุดของสวีเดนในปี 2008 ที่ได้ลงนามจัดหาเครื่องบินขับไล่ Gripen 12เครื่องพร้อมระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการครับ