วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บราซิลรับมอบ RBS 70 ชุดสุดท้ายและอาจพิจารณาจัดหาเพิ่ม

Brazil receives last RBS 70 items, considers more
A Brazilian RBS 70 is shown here linked with SABER M60 and COAAe systems. Source: Brazilian Army
http://www.janes.com/article/49137/brazil-receives-last-rbs-70-items-considers-more

กองทัพบกบราซิลได้รับมอบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยสั้นมากแบบเคลื่อนย้ายด้วยบุคคลได้ SAAB RBS 70 ชุดสุดท้ายที่สั่งจัดหาในช่วงต้นปี 2014 จากสวีเดนวงเงิน $9.8 million
โดยโครงการจัดหานอกจากแท่นยิง 16แท่น จรวดรุ่น Mk II แล้วยังรวมถึงระบบจำลองการฝึก ระบบกล้องมองกลางคืน ระบบชุดทดสอบ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง อะไหล่ อุปกรณ์สนับสนุน คู่มือและการฝึกด้วย
ซึ่งกองทัพบกบราซิลจะนำ RBS 70 เข้าประจำการในกองพลน้อยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1 และโรงเรียนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ทั้งนี้การจัดหาระบบเพิ่มเติมตามแผนโครงการยุทธศาสตร์การป้องกันภัยทางอากาศ(PEE DAAe) กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ การจัดตั้งระบบควบคุมและสื่อสารใหม่
ซึ่งกองทัพบกบราซิลกำลังพิจารณาถึงการศึกษาระบบ ปตอ.ใหม่ในส่วนขนาดลำกล้อง การบูรณาการ การส่งกำลังบำรุง และค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานด้วย

กองทัพบกบราซิลจะยังได้รับมอบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศอัตตาจรสายพาน Gepard1A2 ขนาด 35mm แฝด มือสองจากเยอรมนี ชุดสุดท้ายอีก 13คัน จากที่สั่งจัดหาในเดือนพฤษภาคม 2013 ในเดือนกรกฎาคม 2015 นี้
โดยส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบกบราซิลยังมี Radar ตรวจการณ์เพดานบินต่ำแบบเคลื่อนย้ายได้ด้วยบุคคล SABER M60 และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้อากาศเคลื่อนที่ (COAAe)
ซึ่งพัฒนาโดย BRADAR ของบริษัท Embraer Defesa & Seguranca และศูนย์วิจัย Technology ของกองทัพบราซิล (CTEx) เอง
กองทัพบกบราซิลยังจะทำการประเมิน Radar ตรวจการณ์เพดานบินปานกลางระยะไกลแบบเคลื่อนที่ SABER M200 ที่พัฒนาโดย CTEx และ BRADER เช่นกัน
รวมถึงโครงการจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศประทับบ่ายิง Igla-S และระบบต่อสู้อากาศยานอัตตาจรล้อยาง Pantsir-S1 ที่มีปืนใหญ่กล 30mm และอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ
ที่กำลังอยู่ระหว่างเจรจากับ Rosoboronexport รัสเซียด้วยครับ