วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

กัมพูชาได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากเวียดนามในการจัดตั้งโรงงานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ภายในประเทศ


Cambodia inaugurates Vietnamese-funded MRO facility
http://www.janes.com/article/49641/cambodia-inaugurates-vietnamese-funded-mro-facility

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กองทัพบกกัมพูชาได้ทำพิธีเปิดโรงงานซ่อมบำรุงและยกเครื่อง(MRO: Maintenance, Repair, and Overhaul) ยุทโธปกรณ์ทางทหารที่จังหวัดพระตะบอง
โครงการดังกล่าวได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมเวียดนาม ในการซ่อมบำรุงและยกเครื่องคืนสภาพรถถัง ยานเกราะ และอาวุธไม่ระบุประเภทเป็นจำนวนมาก
โดยรัฐบาลเวียดนามได้ให้งบประมาณในการสนับสนุนการสร้างโรงงานซ่อมบำรุงราว $80,000 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการการช่วยเหลือทางทหารของเวียดนามต่อกัมพูชาตั้งเดือนกันยายน 2014
ซึ่งกองทัพบกกัมพูชายังคงประจำการรถรบของโซเวียตและจีนรุ่นเก่าหลายแบบเช่น รถถังหลัก T-54/T-55 และ NORINCO Type 59 เป็นต้น

กองทัพกัมพูชาในปัจจุบันนั้นมีความสัมพันธ์ทางทหารใกล้ชิดกับกองทัพประชาชนเวียดนามมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากสมัยรัฐบาลเฮงสัมรินยุคสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา
ที่กองทัพประชาชนเวียดนามส่งกำลังเข้ามาประจำการในกัมพูชาหลังยุคเขมรแดงและการรบกับเขมรสามฝ่ายในสงครามกลางเมืองของกัมพูชาช่วงปี 1979-1989
โดยนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบันก็มีบทบาททางการเมืองใกล้ชิดกับเวียดนามมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลเฮงสัมรินครับ