วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

Boeing และ SAAB พัฒนาระเบิดนำวิถี SDB รุ่นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องจากพื้นสู่พื้น

SDB conquers new ground


Boeing and Saab team members make preparations for the first Ground Launched SDB test in Vidsel, Sweden
http://www.boeing.com/boeing/Features/2015/03/bds_small_diameter_bomb_03_09_15.page

Boeing และ SAAB ได้ร่วมมือพัฒนาระบบ Ground Launched Small Diameter Bomb(GLSDB) ซึ่งพัฒนามาจาก GBU-39B SDB I ซึ่งเป็นระเบิดนำวิถีดาวเทียม GPS/INS ขนาด 250lbs ที่ติดตั้งกับอากาศยาน รวมกับจรวด M26 ขนาด 227mm ที่ยิงจากระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องเช่น M270 MLRS และ M142 HIMARS ให้เป็นระบบยิงจากภาคพื้นดิน
โดย GLSDB เป็นระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่สามารถโจมตีเป้าหมายที่มีความแตกต่างด้านตำแหน่งที่ตั้งและเส้นทางการโจมตีในระยะไกล 70-150km ได้หลายๆเป้าพร้อมกันในการยิงเพียงชุดเดียว
ซึ่งทีมพัฒนาของ Boeing และ SAAB ได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงจรวด GLSDB ณ สนามทดสอบยิงอาวุธที่ Vidsel สวีเดนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
"GLSDB เป็นส่วนผสมระหว่างระบบที่ได้รับการพิสูจน์ในสนามรบจริงแล้วสองระบบคือระเบิด SDB และจรวด Mk26 ซึ่งทำให้กองกำลังภาคพื้นดินมีขีดความสามารถเชิงรุกสูงขึ้น"
Beth Kluba รองประธานแผนกระบบอาวุธและอาวุธปล่อยนำวิถีของ Boeing กล่าว
"SAAB และ Boeing ประสบความสำเร็จในการสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน ขณะนี้ได้ขยายไปสู่ Technology ระบบอาวุธความแม่นยำสูงเป็นพื้นที่แล้ว เราคือผู้เปลี่ยนเกมในตลาดอาวุธทั้งสหรัฐฯและทั่วโลก"
Gorgen Johansson ประธานฝ่าย  Dynamics Business Area ของ SAAB AB กล่าวร่วมกัน
ซึ่ง Boeing และ SAAB ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาระบบร่วมกันตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2014 และจะเสนอขายระบบ GLSDB ให้กับกองทัพจากทั่วโลกครับ