วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ปากีสถานขายเครื่องบินฝึก Super Mushshak ให้อิรัก

Pakistan to train Iraqi air force, provide air craft
By Web Desk Published: February 10, 2014


 prime Minister Nawaz Sharif witnessing an agreement signing between Pakistan Air Force and Iraq Air Force at PM House on Monday, February 10, 2014. PHOTO: PID

ISLAMABAD: Pakistan on Monday agreed to provide training aircraft Super Mushshak to Iraq in addition to training the Iraq Air Defense Force personnel in modern air warfare.

During a meeting at PM House with Commander Iraqi Air Force General Anwer Hamad Ameen Ahmad Ahmed on Monday, Prime Minister Nawaz Sharif said that Pakistan would provide assistance to Iraq in fields of training and development.

The premier said Pakistan Air Force (PAF) has a rich experience in training personnel’s of friendly countries and it would assist in developing Iraqi Air Force on modern grounds.

Federal Minister for Defense Production Rana Tanvir Hussain and Chief of Air Staff Air Marshal Tahir Rafique Butt were also present at the occasion.

At the occasion PAF and Irqai Air Force signed two agreements. According to the first agreement PAF would provide training to Iraq Air Defense Force personnel, in all sphere of modern air force concept pertaining to different field special air defence, and air crew.

According to the second agreement Pakistan would also provide Super Mushshak Aircraft to Iraq.

http://tribune.com.pk/story/669942/pakistan-to-train-iraqi-air-force-provide-air-craft/

ปากีสถานได้ลงนามสัญญากับอิรักในด้านการฝึกกำลังพลของกองทัพอากาศอิรัก และการขายเครื่องบินฝึกแบบ Super Mushshak ให้อิรัก
ซึ่งปากีสถานได้กล่าวว่ากองทัพอากาศปากีสถานมีประสบการณ์สูงและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือมิตรประเทศเช่นอิรักในการพัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัยขึ้น


MFI-395 Super Mushshak เป็นเครื่องบินฝึกใบพัดขั้นประถมผลิตโดย Pakistan Aeronautical Complex
เข้าประจำการในกองทัพอากาศปากีสถานตั้งแต่ปี 1996 จำนวน 20เครื่อง และประจำการในกองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียด้วย 20เครื่อง
แต่ทั้งนี้ยังไม่ทราบจำนวนว่ากองทัพอากาศอิรักจะจัดหา Super Mushshak กี่เครื่องครับ