วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เครื่องบินขับไล่ LCA Navy กองทัพเรืออินเดียทดสอบบินขึ้นจาก Ski-Jump เป็นครั้งแรก


First Prototype of Indian Made Naval Fighter LCA Navy Completes First Ski-Jump Test 
LCA Navy first launch from a ski-jump at SBTF
http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/year-2014-news/december-2014-navy-naval-forces-maritime-industry-technology-security-global-news/2280-first-prototype-of-indian-made-naval-fighter-lca-navy-completes-first-ski-jump-test.html

เครื่องบินขับไล่ LCA  Navy เครื่องต้นแบบประสบความสำเร็จในการทดสอบบินจากขึ้นจากทางวิ่ง Ski-Jump สำหรับการทดสอบบนฝั่งที่ shore-based test facility (SBTF) สถานีอากาศนาวี INS Hansa เมือง Goa
การทดสอบนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Hindustan Aeronautics Limited ผู้พัฒนาเครื่องกับองค์การพัฒนาและวิจัยด้านความมั่นคง(DRDO: Defence Research and Development Organisation) ในการพัฒนาระบบ
LCA Navy เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับกองทัพเรืออินเดีย พัฒนาจากรุ่น LCA หรือ Tejas ของกองทัพอากาศอินเดียซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ที่อินเดียออกแบบสร้างเองในประเทศ
โดย LCA Navy ได้ปรับปรุงให้ใช้ฐานล้อที่แข็งแรงรองรอบการขึ้นลงเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยมุมปะทะสูงและติดตั้งขอเกี่ยวลวดสำหรับหยุดเครื่องขณะลงจอด ควบคุมเครื่องด้วยระบบ Digital Fly by wire
ทั้งนี้กองทัพเรืออินเดียจะนำ LCA Navy มาปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินแบบ STOBAR ที่อินเดียต่อเองในประเทศ INS Vikrant ขนาด 40,000tons ซึ่งตัวเรือปล่อยลงน้ำเมือปี 2013 และจะพร้อมเข้าประจำการในปี 2019ครับ