วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

Cavalry of The Little Tiger(เกาหลีหนาวมาก)


ก่อนวันทหารม้า ๔ มกราคมนี้ ได้มีโอกาสไปสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์ทหารม้ากองทัพบกไทยเพิ่มเติม
พบเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งคือ ดูเหมือนว่าในกรมผสมที่๒๑ที่ไปราชการสงครามเกาหลีนั้น
นอกจากกำลังกองพันทหารราบ กองพันทหารปืนใหญ่ กองสื่อสาร และกองลาดตระเวนแล้ว
ดูเหมือนจะมีกำลังเหล่าทหารม้าไปราชการสงครามเกาหลีด้วย?
แต่นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงและมีประวัติบันทึกไว้หรือถ้ามีก็น้อยนิด
เหมือนกำลังเหล่าทหารม้าที่ไปราชการสงครามเวียดนามครับ
(อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลให้สมบูรณ์ คงจะได้อ่านเร็วๆนี้เมื่อเขียนเสร็จ)