วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กองทัพเรือฝรั่งเศสและกองทัพเรือสหรัฐฝึกซ้อมร่วมการเก็บกู้วัตถุระเบิด

Marine Nationale and US Navy Sailors Exchanged EOD Know-How on board Jean Bart Frigate 

U.S. Navy EOD divers are fast ropping on board French Navy anti-aircraft frigate Jean Bart from an MH-60S Seahawk belonging to Helicopter Sea Combat Squadron 15 (HELSEACOMBATRON 15)
HSC-15 ‘Red Lions’. Picture: French Navy

Marine Nationale and US Navy EOD teams trained together and shared their know-how on board French Navy anti-aircraft frigate Jean Bart. Picture: French Navy

http://www.navyrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2380

วันที่ 22 มกราคม 2015 ที่ผ่านมาหน่วยเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดใต้น้ำกองทัพเรือสหรัฐฯ(EOD Divers) ได้ทำการฝึกร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับกำลังพลกองทัพเรือฝรั่งเศส
โดยทำการฝึกที่เรือฟริเกตต่อต้านภัยทางอากาศ D615 Jean Bart ชั้น Cassard กองทัพเรือฝรั่งเศส
ซึ่ง Jean Bart ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งหมู่เรือคุ้มกันของเรือบรรทุกเครื่องบิน CVN-70 USS Carl Vinson กองทัพเรือสหรัฐฯในการฝึกร่วมเป็นเวลา 3เดือน
ชุดหน่วยทำลายวัตถุระเบิดใต้น้ำผสมฝรั่งเศส-สหรัฐฯได้ทำการฝึกร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดชุดตรวจค้นเรือ(VBSS: Visit, Board, Search, and Seizure) เพื่อค้นหาวัตถุระเบิดจำลองในเรือ
การพิสูจน์ทราบ ถอดถอน เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิด(RECONEDEX: Recognition, Neutralization, Removal and Destruction of Explosives)
การฝึกร่วมในครั้งนี้ได้เพิ่มพูนทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของเจ้าหน้าที่ EOD ของกองทัพเรือทั้งสองประเทศเป็นอันมาก

ตั้งแต่ 19 กันยายน 2014 เป็นต้นมาฝรั่งเศสเองก็ได้ส่งกำลังรบเข้าร่วมสนับสนุนรัฐบาลอิรักในปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มติดอาวุธก่อการร้ายในประเทศ โดยมีการส่งกำลังเช่น
เครื่องขับไล่ Rafale 9เครื่อง และ Mirage 2000D 6เครื่อง เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศ C-135FR และ เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล Atlantique2 ในรหัสปฏิบัติการ Chammal
ซึ่งเรือฟริเกตต่อต้านภัยทางอากาศ Jean Bart ได้เข้าร่วมกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินจู่โจม USS Carl Vinson สหรัฐฯที่วางกำลังในอ่าวเปอร์เซีย เพื่อสนับสนุนการโจมตีต่อต้านกลุ่มติดอาวุธก่อการร้ายครับ