วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กองทัพบกฟินแลนด์จะจัดหาปืนเล็กยาวจู่โจม FN SCAR สำหรับหน่วยรบพิเศษ

http://www.hs.fi/kotimaa/a1424430676159


The 3rd Generation FN SCAR -L & -H.

กองทัพบกฟินแลนด์จะจัดซื้อปืนเล็กยาวจู่โจม FN SCAR จำนวนราว 500กระบอกสำหรับหน่วยรบพิเศษ ซึ่งได้มีการทดสอบปืนในกรม Utti jaeger ซึ่งเป็นศูนย์หน่วยรบพิเศษของกองทัพฟินแลนด์ไปก่อนแล้ว
โดย FN SCAR ที่จะจัดหานั้นคาดว่าจะเป็นรุ่นที่ใช้กระสุนขนาด 5.56x45mm ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้ใช้กระสุนขนาด 7.62x39mm ได้

7.6x39mm RK 95 TP assault rifle on display during Finnish Defence Forces 2014 Flag day

Finnish 7,62 mm model 62 assault rifle with bayonet. Photographed in Mikkeli Infantry museum.

ซึ่งหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกฟินแลนด์จะยังคงใช้ปืนเล็กยาวจู่โจมพานท้ายพับได้แบบ Rk 95 TP ซึ่งใช้กระสุนขนาด 7.62x39mm ที่ผลิตออกมาจำนวนน้อยราว 20,000กระบอกช่วงปี 1995-1998 ต่อไปอยู่
แต่ในส่วนของโครงการจัดหาปืนเล็กยาวจู่โจมประจำกายของกองทัพฟินแลนด์ใหม่แทนปืนเล็กยาวจู่โจม Rk 62 ขนาด 7.62x39mm ที่มีระบบพื้นฐานมาจากปืนเล็กยาวตระกูล AK-47 นั้นจะมีขึ้นในอีก5-10ปีข้างหน้า
กองทัพฟินแลนด์ได้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสื่อในเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าปืนเล็กยาวจู่โจมประจำกายของกองทัพฟินแลนด์ใหม่จะเป็นของ FN หรือไม่ครับ