วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กองทัพบกเดนมาร์กเลือกรถหุ้มเกราะล้อยาง Piranha 5 สำหรับโครงการรถเกราะลำเลียงพลใหม่

http://forsvaret.dk/HST/Nyt%20og%20Presse/%C3%98vrige%20nyheder/Pages/Piranha5erH%C3%A6rensnyepansredemandskabsvogn.aspx

กระทรวงกลาโหมเดนมาร์กได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมาว่ากองทัพบกเดนมาร์กได้เลือกรถหุ้มเกราะล้อยาง 8x8 แบบ Piranha 5 จาก General Dynamics European Land Systems-MOWAG สวิสเซอร์แลนด์
สำหรับโครงการจัดหารถเกราะลำเลียงพลแบบใหม่ทดแทนรถสายพานลำเลียง M113 ที่ใช้งานมานานหลายสิบปี ซึ่งกองทัพบกเดนมาร์กจะจัดหารถเกราะ Piranha 5 อย่างน้อย 206คัน และอาจเพิ่มขึ้นเป็น 450คัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจภายหลัง
โครงการจัดหารถเกราะลำเลียงพลของกองทัพบกเดนมาร์กเป็นโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ใหญ่โครงการหนึ่งในยุโรปช่วงไม่กี่ปีมานี้ โดย Piranha 5 ได้ถูกเลือกเป็นผู้ชนะในโครงการจากรถเกราะหลายแบบที่ถูกนำมาเสนอ เช่น
รถเกราะล้อยาง 8x8 แบบ VBCI(Vehicule Blinde de Combat d'Infanterie) จาก Nexter Systems ฝรั่งเศส, รถเกราะสายพาน PMMC G5(Protected Mission Module Carrier G5) จาก FFG Flensburger เยอรมนี,
รถเกราะสายพาน Armadillo จาก BAE Systems อังกฤษ และรถเกราะสายพาน ASCOD 2 จากGeneral Dynamics European Land Systems - Santa Barbara Sistemas สเปน

อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณกระทรวงกลาโหมเดนมาร์กได้ระงับโครงการจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรแบบใหม่แทนระบบ M109A3 อย่างน้อย21ระบบลงเป็นการชั่วคราว
โดยโครงการจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรนี้มีผู้สนใจเข้าแข่งขันหลายราย เช่น Samsung Techwin K9 เกาหลีใต้, Nexter Systems CAESAR ฝรั่งเศส และ Elbit/Soltam Systems ATMOS อิสราเอล เป็นต้น
ซึ่งเดนมาร์กอาจจะพิจารณาการเช่าหรือยืมปืนใหญ่จากมิตรประเทศเป็นการขั้นระยะชั่วคราวก่อนระหว่างที่โครงการจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
อีกทั้งเดนมาร์กยังได้พิจารณาปรับงบประมาณในการซ่อมหรือจัดหาเฮลิคอปเตอร์ AgustaWestland AW101 Merlin 1เครื่องที่ได้รับความเสียหายจากการตกที่ Mazar-i-Sharif อัฟกานิสถานระหว่างปฏิบัติการร่วมกับกองกำลัง ISAF
ซึ่งการซ่อมหรือจัดหาใหม่ต้องใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า $15.1 million ครับ