วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

DCNS จะเปิดตัวแบบเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่

DCNS To Unveil New Future Aircraft Carrier Design At Defexpo 2014

    The Evolved Aircraft Carrier (DEAC) is based on French Navy CVN Charles de Gaulle’s combat proven design and aviation system and is compatible with all CTOL aircrafts (including Airborne Early Warning aircraft) and features the latest technologies including cutting-edge Combat System (SETIS), UAV integration, advanced conventional propulsion and state-of-the-art platform stabilisation system (SATRAP/COGITE).
    In addition to the design, DCNS offers customised transfer of technology, material packages, dedicated infrastructures development (i.e. naval base and construction/maintenance shipyard) as well as life support solutions.

http://www.defenseworld.net/news/9951/DCNS_To_Unveil_New_Future_Aircraft_Carrier_Design_At_Defexpo_2014#.UvEkZhBdX15

ในงาน Defexpo 2014 ที่อินเดีย บริษัท DCNC จะเปิดตัวแบบเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่ Evolved Aircraft Carrier (DEAC) ซึ่งมีพื้นฐานจากเรือ Charles de Gaulle
โดยแบบเรือบรรทุกเครื่องนี้จะเป็นเรือที่รองรับปฏิบัติของเครื่องบินขึ้นลงตามแบบทุกแบบตั้งแต่เครื่องบินขับไล่จนถึงเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศ
ติดตั้งระบบอำนวยการรบ SETIS, UAV, ระบบขับเคลื่อนตามแบบและระบบรักษาความเสถียรขั้นก้าวหน้า SATRAP/COGITE และระบบขั้นสูงอีกหลายระบบ
DCNS ยังเสนอการถ่ายทอด Technology ชุดวัสดุ และระบบสนับสนุนการพัฒนาการก่อสร้าง ให้ลูกค้าตลอดอายุการใช้งานด้วยครับ