วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สวิสเซอร์แลนด์ลงประชามติไม่รับการจัดหา Gripen


Swiss Reject Gripen Buy
http://www.bloomberg.com/news/2014-05-18/swiss-reject-world-s-highest-wage-gripen-purchase-srf.html

ผลการลงประชามติของชาวสวิสต่อการที่รัฐบาลกลางสมาพันธรัฐจะจัดหาเครื่องขับไล่ Gripen E/F วงเงิน 3.1 billion-franc ($3.5 billion) ในวันที่ 18 พฤษภาคมนั้น
ผลที่ออกมาคือชาวสวิสลงคะแนนคัดค้านไม่รับการจัดหาอยู่ที่ราวร้อยละ 52-53 ซึ่งนั้นจะเป็นผลให้โครงการจัดหาน่าจะถูกยกเลิกต่อไปในอนาคต
SAAB สวีเดนผู้พัฒนามีความหวังว่าจะขายเครื่องบินขับไล่ Gripen E/F 22เครื่อง ในโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทน F-5E/F ของกองทัพอากาศสวิสเซอร์แลนด์
แต่การที่ผลประชามติออกมาเช่นนี้ทั้งที่รัฐสภา(Standerat) และชาติสภา(Nationalrat) ของสวิสเซอร์แลนด์ฝ่านมติการจัดหาไปแล้วนั้น
จะทำให้เหลือเพียงโครงการ F-X2 ของบราซิลจำนวน 36เครื่องที่ยังหวังการส่งออกได้ ไม่รวมกับที่กองทัพอากาศสวีเดนจะจัดหาอีกราว 60-70เครื่องครับ