วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บราซิลอาจจะซื้อ Gripen อย่างน้อย108เครื่อง


Brazil May Buy Over 100 Gripen Jets
http://online.wsj.com/articles/brazil-may-buy-over-100-gripen-jets-1416330991

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพบราซิลได้ให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับสัญญาการจัดหาเครื่องบินขับไล่ Gripen E/F กับ SAAB AB สวีเดนในโครงการ F-X2 เพื่อทดแทน Mirage 2000 ว่า
กองทัพอากาศบราซิลต้องการจะจัดหา Gripen อย่างน้อย 108เครื่องเพื่อให้มีจำนวนเครื่องบินรบเพียงพอตามความต้องการ พลอากาศจัตวา Jose Augusto Crepaldi Affonso หัวหน้าโครงการกล่าว
นอกจากเครื่อง Gripen ที่จะประกอบเองโดย Embraer บราซิลอย่างน้อย 15เครื่องจาก 36เครื่องที่จะได้รับมอบในช่วงปี 2019-2024แล้ว มีแนวโน้มว่ากองทัพบราซิลจะเพิ่มจำนวนการจัดหาเครื่องมากขึ้น
โดยกองทัพเรือบราซิลยังมีโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินแบบใหม่ทดแทนเครื่องบินโจมตีแบบ A-4M 12เครื่อง ที่มีกำหนดปลดประจำการในปี 2025
ซึ่งกองทัพเรือบราซิลอาจจะเลือก Sea Gripen ที่ SAAB กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา แม้ว่าจะยังไม่มีเครื่องต้นแบบจริงถูกสร้างออกมาในขณะนี้ก็ตาม
รวมถึงการทดแทนเครื่องบินขับไล่ F-5EM/FM ที่จะเริ่มปลดประจำการในช่วงปี 2017-2030 จนถึงเครื่องบินโจมตี A-1M(AMX) ที่มีกำหนดปลดประจำการในปี 2032 อีกเป็นจำนวนมากในส่วนกองทัพอากาศบราซิลแล้ว
สายการผลิตของ Gripen E/F สำหรับกองทัพบราซิลที่เพิ่มขึ้นอาจจะยืดไปจนถึงช่วงปี 2030 ครับ