วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อินเดียจะเช่าเรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์ลำที่สองจากรัสเซีย

http://www.ndtv.com/article/india/india-to-lease-a-second-nuclear-submarine-from-russia-635608

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอินเดียกล่าวว่ารัฐบาลอินเดียตัดสินใจเช่าเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ลำที่สองจากรัสเซีย
ปัจจุบันกองทัพเรืออินเดียได้ทำการเช่าเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ชั้น Akula จากรัสเซียแล้วหนึ่งลำ ตั้งชื่อว่า INS Chakra โดยทำการเช่าเป็นระยะเวลา 10ปี วงเงิน $970 million
โดยสัญญาการเช่านั้นรัสเซียอนุญาตให้อินเดียยิงอาวุธจากเรือได้เฉพาะอาวุธตามแบบเท่านั้น(ห้ามใช้อาวุธอำนาจทำลายล้างสูงอย่างอาวุธนิวเคลียร์) คาดว่าสัญญาเช่าเรือลำที่สองคงเป็นลักษณะเดียวกัน
ซึ่งอินเดียมองเรือชั้น Akula ชื่อ Iribis ที่ตัวเรือยังต่อไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตมาทำการสร้างใหม่ให้สมบูรณ์เพื่อเข้าประจำการ
เช่นเดียวกับเรือชั้น Akula ชื่อ Nerpa ซึ่งก็คือ INS Chakra ในปัจจุบัน โดยก่อนหน้านี้กองทัพเรืออินเดียเคยเช่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์ชั้น Charlie-I จากรัสเซียในชื่อเดียวกันช่วงปี 1988 -1992 มาแล้ว

ตามแผนที่ล่าช้ามากว่า 30ปี ที่วางไว้ตั้งแต่ปี 1988 กองทัพเรืออินเดียต้องการเรือดำน้ำทุกแบบอย่างน้อย 24ลำ ซึ่งปัจจุบันอินเดียมีเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้า 13ลำ และเรือดำน้ำนิวเคลียร์ 1ลำ
โดยในส่วนเรือดำน้ำนิวเคลียร์นั้น เรือดำน้ำนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธชั้น Arihant ที่อินเดียต่อเองในประเทศลำแรก INS Arihant กำลังอยู่ระหว่างการเดินเรือทดสอบระบบ
และเรือชั้น Arihant ลำที่สอง INS Aridhaman ได้ทำการวางกระดูกงูเรือแล้ว ซึ่งกองทัพเรืออินเดียมีแผนจะต่อเรือชั้นนี้อีก 3ลำรวม 4ลำครับ