วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สวีเดนและประเทศกลุ่มนอร์ดิกเปิดเผยแผนการป้องกันประเทศชิงรุก


Members of the Nordic Council

http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/warfare/2015/02/10/sweden-nordic-cooperation-russia-nordefco-cooperation-nbg--sreide-battlegroup/22865811/

เพื่อตอบสนองสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศในกลุ่ม Nordic ซึ่งประกอบด้วย นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ และเดนมาร์ก จากสถานการณที่รัสเซียเข้าไปแทรกแซงทางทหารต่อยูเครนนั้น
สวีเดนซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน Nordic Defense Cooperation (NORDEFCO) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือทางทหารของกลุ่ม Nordic ในปี 2015นี้
ได้เสนอแผนการป้องกันกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อรับมือบกับภัยคุกคามจากรัสเซียที่เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นเป็นต้นมา
โดยวาระมีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายเฝ้าระวังในแต่ละประเทศ การปรับปรุงพัฒนาจัดตั้งกลุ่มรบร่วม Nordic-Baltic Battle Group (NBBG) และ Nordic Battle Group (NBG)
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ในทะเลเหนือ ทะเลArctic และทะเลBaltic ซึ่งเป็นการขยายกำลัง NBG ที่ปัจจุบันมีกำลังราว 1,600นาย ร่วมระหว่างฟินแลนด์และนอร์เวย์
เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศบอลติกสมาชิก NATO เอสโตเนีย แลทเวีย และลิทัวเนีย
"ชาตินอร์ดิกต้องพิจารณานโยบายด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์กับรัสเซียใหม่" Ine Eriksen Soreide รัฐมนตรีกลาโหมนอร์เวย์กล่าว ซึ่งนอร์เวย์เป็นประธาน NORDEFCO ในปี 2014

นับตั้งแต่การผนวก Crimea และเข้าแทรกแซงสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธนิยมรัสเซียในสงครามที่ภาค Donbass ของรัสเซียต่อยูเครนเป็นต้นมา
ประเทศกลุ่มนอร์ดิกที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียได้เผชิญกับภัยคุกคามทางทหารโดยตรงจากรัสเซียที่เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามเย็น
ทั้งการรุกล้ำน่านฟ้าของอากาศยานรบรัสเซียที่ต้องมีการส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นบินสกัดกั้นบ่อยครั้ง การตรวจับเรือดำน้ำในปรากฏสัญชาติทะเล Baltic น่านน้ำของสวีเดน
และเรือรบผิวน้ำของรัสเซียที่แสดงกำลังในน่านน้ำประเทศสมาชิกทั้งในทะเลเหนือ ทะเลArctic และทะเลBaltic
ไม่เฉพาะแต่นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และเดนมาร์กซึ่งเป็นสมาชิก NATO แต่ยังรวมถึงสวีเดนและฟินแลนด์ที่เป็นประเทศเป็นกลางด้วย
การร่วมกลุ่มความร่วมมือทางทหารของประเทศกลุ่มนอร์ดิกให้แน้นแฟ้นและมีศักยภาพการตอบโต้เชิงรุกมากขึ้น
จึงเป็นสิ่งจำเป็นของประเทศในกลุ่มนี้ในการรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซียที่ทวีความแข็งกร้าวมากขึ้นครับ