วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แผนการปรับปรุงโครงสร้างกำลังเหล่าทหารม้ากองทัพบกไทยใหม่ในอนาคตจากที่เคยได้รายงานภาพและข้อมูลเบื้องต้นของการตรวจสภาพความพร้อมรบ การทดลองใช้ กรมทหารม้าผสม แบบที่๑ ที่สนามฝึกยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น
จากวิดิทัศน์บันทึกภาพการตรวจความพร้อมที่ลงในข้างต้นซึ่งมีความยาว ๔๖นาที ได้มีการบรรยายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนแม่บทในการพัฒนาเหล่าทหารม้ากองทัพบกประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หลายประการคือ

กองพลทหารม้าจะประกอบด้วย สามกรมดำเนินกลยุทธ หนึ่งกรมทหารปืนใหญ่ และหนึ่งกรมสนับสนุน
การจัดกรมทหารม้ามาตรฐานในปัจจุบันยังไม่มีความอ่อนตัวสอดคล้องต่อภัยคุกคามในปัจจุบัน จึงให้มีปรับปรุงการจัดรูปแบบกรมทหารม้าใหม่สี่แบบคือ

กรมทหารม้าแบบที่๑ มีรูปแบบการจัดกำลังคือ สองกองพันทหารม้ารถถัง และหนึ่งกองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ ใช้ในการรุกตีตอบ ติดตาม และล่าทำลายข้าศึก
กรมทหารม้าแบบที่๒ มีรูปแบบการจัดกำลังคือ สองกองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ  และหนึ่งกองพันทหารม้ารถถัง สำหรับการปฏิบัติการในภูมิประเทศที่ยากลำบากหรือมีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่น
กรมทหารม้าแบบที่๓ มีรูปแบบการจัดกำลังคือ สามกองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะล้วน เพื่อการยึดรักษาภูมิประเทศในระยะเวลาจำกัด และปฏิบัติร่วมในการเคลื่อนที่ทางอากาศเมื่อมีอากาศยานสนับสนุน
กรมทหารม้าแบบที่๔ มีรูปแบบการจัดกำลังคือ สามกองพันทหารม้าลาดตระเวนล้วน เพื่อเป็นหน่วยลาดตระเวนระวังป้องกันทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ ในการออมกำลังหลัก ทั้งการรุก ตั้งรับ หรือหน่วงเวลา

การปรับปรุงโครงสร้างอัตราการจัดหน่วยใช้กำลังหลัก

กองพลทหารม้าที่๑ ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการภายใต้สภาพพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับภัยคุกคามในพื้นที่รับผิดชอบ(กองทัพภาคที่๓)  มีหน่วยรองประกอบไปด้วยสองกรมทหารม้าคือ

กรมทหารม้าที่๒ จัดเป็นกรมทหารม้าแบบที่๓ หรือแบบพิเศษ อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบหน่วย

กรมทหารม้าที่๓ จัดเป็นกรมทหารม้าแบบที่๒
และจะจัดตั้งกรมทหารม้าแบบที่๒ขึ้นอีกหนึ่งกรม เมื่อมีงบประมาณเอื้ออำนวย

กองพลทหารม้าที่๒ รักษาพระองค์ มีการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กะทัดรัด อ่อนตัว มีอำนาจการยิงรุนแรง เอนกประสงค์ ประกอบด้วยสามกรมทหารม้าคือ

กรมทหารม้าที่๑ รักษาพระองค์ จัดเป็นกรมทหารม้าแบบที่๑

กรมทหารม้าที่๔ รักษาพระองค์ จัดเป็นกรมทหารม้าแบบที่๑

กรมทหารม้าที่๕ รักษาพระองค์ จัดเป็นกรมทหารม้าแบบที่๒
เป้าหมายระยะยาวจัดตั้งกรมทหารปืนใหญ่ และกรมสนับสนุนกองพลให้ครบอัตรา

รวมถึงการจัดกำลังกองร้อยทหารม้าอากาศให้สมบูรณ์

กองพลทหารม้าที่๓ เป็นหน่วยป้องกันเชิงรุกทางยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศตามพื้นที่รับผิดชอบ(กองทัพภาคที่๒) มีหน่วยรองประกอบด้วยสองกรมทหารม้าคือ

กรมทหารม้าที่๖ จัดเป็นกรมทหารม้าแบบที่๑
กรมทหารม้าที่๗ จัดเป็นกรมทหารม้าแบบที่๒
การจัดตั้งหน่วยดำเนินกลยุทธและหน่วยสนับสนุนอื่นๆของกองพล จะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านงบประมาณเป็นหลัก

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดโครงสร้างเหล่าทหารม้ากองทัพบกใหม่นี้เบื้องต้น
พล.ม.๑ และ พล.ม.๓ จะมีขนาดกำลังเทียบเท่ากับกองพลน้อยยานเกราะมีกำลังหลักเพียงสองกรมทหารม้าไปก่อน จนกว่าจะมีงบประมาณในการจัดตั้งหน่วยขึ้นตรงต่างๆให้ครบสมบูรณ์
ส่วน พล.ม.๒ รอ. จะยังเป็นกองพลทหารม้ายานเกราะหนักตามมาตรฐานอยู่ แต่มีการโยกย้ายกำลังกองพันต่างๆเข้าบรรจุในแต่ละกรมใหม่ และจัดตั้งหน่วยสนับสนุนเพิ่มเติมตามรูปแบบอัตราจัดใหม่
นี่ยังไม่มีการกล่าวถึงหน่วยทหารม้านอกกองพล อย่าง กองพันทหารม้ารถถัง และกองร้อยทหารม้าลาดตระเวน หรือกองพันทหารม้าลาดตระเวน ในกองพลทหารราบ ว่าจะเป็นอย่างไรด้วย
มองว่าการปรับโครงสร้างใหม่นี้ยังจำเป็นต้องมีการจัดหายุทโธปกรณ์เพิ่มเติม หรือการโยกย้ายสายการบังคับบัญชาหน่วยกำลังรบอีกหลายส่วน ซึ่งคงต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาพอสมควรครับ