วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กระทรวงกลาโหมเยอรมนีต้องการพัฒนารถถังหลักใหม่แทน Leopard 2

Marder IFV and Leopard 2 MBT in Exercise
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/leopard-nachfolger-von-der-leyen-will-neuen-kampfpanzer-entwickeln-a-1035063.html

หนังสือพิมพ์ SPIEGEL ONLINE ได้รายงานความต้องการของรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนี นาง Ursula von der Leyen ว่ามีแผนในการพัฒนารถถังหลักแบบใหม่ที่จะเป็นกำลังรบหลักแทนรถถังหลัก Leopard 2 ในอนาคต
โดยรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีต้องการจะให้มีการเริ่มการพัฒนารถถังหลักแบบใหม่สำหรับกองทัพบกเยอรมนีภายในปีนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ในยูเครนซึ่งรัสเซียมีท่าทีคุกคามยุโรปตะวันออกมากขึ้น
ตามที่เคยรายงานไปแล้วว่ากระทรวงกลาโหมเยอรมนีมีแผนจะเพิ่มกำลังรถถังหลัก Leopard 2 ของกองทัพบกเยอรมนีจาก 225คัน เป็น 328คัน
เพื่อสนับสนุนกำลังตอบโต้ของ NATO ที่ในช่วงหลังมานี้มีการฝึกซ้อมรบการเผชิญเหตุเฉพาะหน้าในกลุ่มมิตรประเทศสมาชิก NATO เขตยุโรปตะวันออกมากขึ้น
รวมไปถึงการเปิดตัวรถถังหลัก T-14 ARMATA ล่าสุดของรัสเซียที่มีการออกแบบและมีความก้าวหน้าทาง Technology ของระบบที่เหนือกว่า ถ.หลัก Leopard 2 ของเยอรมนีที่อาจจะเป็นภัยคุกคามหลักในอนาคต
ทางเยอรมนีมีแนวคิดที่จะร่วมมือกับฝรั่งเศสทางด้าน Technology เพื่อพัฒนารถถังหลักใหม่ โดยต้องการให้สามารถผลิตเพื่อเข้าประจำการได้โดยเร็ว ซึ่งทางกองทัพบกเยอรมนีมีแผนที่จะประจำการ Leopard 2 ไปจนถึงปี 2030
ซึ่งได้เคยรายงานไปแล้วว่า Krauss-Maffei Wegmann(KMW) เยอรมนีผู้ผลิต Leopard 2 ได้ประกาศร่วมทุนรวมบริษัทกับ Nexter ฝรั่งเศสผู้พัฒนารถถังหลัก Leclerc ซึ่งมีวงเงินกว่า 6.5billion Euros และพนักงานกว่า 6,000คน
การพัฒนารถถังหลักแบบใหม่แทน Leopard 2 นั้นเป็นที่ทางเลือกหลักของกองทัพบกเยอรมัน เพราะเพียงการปรับปรุงรถถังที่มีอยู่ให้ทันสมัยขึ้นไม่พอต่อการตอบสนองสถานการณ์ความมั่นคงในยุโรปที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้
จนเยอรมนีจำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นในรอบหลายปี นับตั้งแต่การตัดลดงบประมาณและการปรับลดขนาดกองทัพลง หลังการทำลายกำแพง Berlin และรวมชาติเยอรมันซึ่งเป็นการสิ้นสุดสงครามเย็นมาได้ราว 25ปีครับ