วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กองทัพอากาศฟินแลนด์จะฝึกการทิ้งระเบิดจริงครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2

An F/A-18 from the Finnish Air Force

Air Force to drop bomb at Rovajarvi during exercise
http://www.finlandtimes.fi/national/2015/06/01/17192/Air-Force-to-drop-bomb-at-Rovaj%C3%A4rvi-during-exercise

การฝึกซ้อมรบของกองทัพป้องกันฟินแลนด์ที่สนามฝึกยิงปืนใหญ่ที่ Rovajarvi ในสัปดาห์หน้านั้น
จะเป็นครั้งแรกของกองทัพอากาศฟินแลนด์ที่จะมีการฝึกทิ้งระเบิดจริงนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 เป็นต้นมา

จุดประสงค์หลักในการฝึกเป็นการทดสอบความพร้อมรบของเครื่องบินขับไล่ F/A-18C/D ที่ผ่านการปรับปรุงครึ่งอายุการใช้งานแล้ว
ที่ปัจจุบันมี F/A-18 ที่ผ่านการปรับปรุงเสร็จสิ้นไปราวครึ่งหนึ่งของจำนวนเครื่องที่กองทัพอากาศฟินแลนด์มีทั้งหมด(F/A-18C 54เครื่อง F/A-18D 7เครื่อง)
โดยการฝึกใช้อาวุธหลักจะเป็นการทดสอบใช้อาวุธนำวิถีความแม่นยำสูง เช่น ระเบิดนำวิถีดาวเทียม JDAM ในสนามฝึกใช้อาวุธจริง

ปัจจุบันกองทัพอากาศฟินแลนด์กำลังอยู่ในระหว่างการเพิ่มขีดความสามารถในการรบของกำลังทางอากาศหลักอย่างเครื่องบินขับไล่ F/A-18 ให้สูงขึ้น
เพื่อรับมือภัยคุกคามทางอากาศจากอากาศยานกองทัพรัสเซียที่มักจะรุกล้ำน่านฟ้าฟินแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเป็นกลางบ่อยครั้งขึ้นในช่วงหลังวิกฤตการณ์ในยูเครนปี 2014 เป็นต้นมา
รวมถึงภัยคุกคามจากกำลังรบภาคพื้นดินและทางทะเล เช่น กรณีการค้นพบวัตถุใต้น้ำซึ่งน่าจะเป็นเรือดำน้ำรัสเซียในทะเลอาณาเขตใกล้เมืองหลวง Helsinki ที่นับเป็นภัยความมั่นคงต่อฟินแลนด์อย่างยิ่งครับ