วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

เวียดนามอาจมีแผนปรับปรุงปืนต่อสู้รถถังอัตตาจร ASU-85

DSA 2016: Vietnam may update Soviet era ASU-85s
Vietnam apparently acquired some Soviet ASU-85 airborne SPATGs after the 1979 war with China, which recently have been brought out of storage. Source: Via Bao Dat Viet 

Minotor-Service Corporation เบลารุสได้ให้ข้อมูลกับ Jane's ในงานแสดงยุทโธปกรณ์ Defense Services Asia 2016 ที่จัดขึ้นที่ Kuala Lumpur มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน ที่ผ่านมาว่า
กองทัพประชาชนเวียดนามให้ความสนใจอย่างมากที่จะจัดซื้อชุดปรับปรุงของบริษัท Minotor เบลารุสในการปรับปรุงระบบปืนต่อสู้รถถังอัตตาจรส่งทางอากาศ(Airborne SPATG: Self-Propelled Anti-Tank Gun) แบบ ASU-85 ที่เวียดนามจัดหาจากรัสเซียสมัยอดีตสหภาพโซเวียต
โดยชุดปรับปรุงของบริษัท Minortor เบลารุสประกอบด้วยเครื่องยนต์ใหม่ซึ่งจะทำให้ความเร็วของปืนต่อสู้รถถังอัตตาจร ASU-85 เพิ่มขึ้นจาก 45km/h เป็น 60km/h และเพิ่มพิสัยทำการจาก 400km เป็น 450km
มีการเปิดเผยว่ากองทัพบกประชาชนเวียดนามมีระบบปืนต่อสู้รถถังอัตตาจร ASU-85 ประจำการตามการเผยแพร่ภาพของรถขณะทำการฝึกซ้อมรบเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2015 ใน Website Bao Dat Viet เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2016  
แหล่งข้อมูลได้ให้ข้อมูลกับทาง Jane's ว่าปืนต่อสู้รถถังอัตตาจร ASU-85 ได้ถูกกองทัพประชาชนเวียดนามนำมาใช้หลังจากเกิดสงครามจีน-เวียดนามปี 1979 แล้ว

ปืนต่อสู้รถถังอัตตาจร ASU-85 มีน้ำหนักรถ 15.5tons มีพื้นฐานจากแคร่ฐานรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก PT-76 อาวุธหลักคือปืนใหญ่รถถัง D-70 ขนาด 85mm ติดด้านหน้าของรถแบบไม่เป็นป้อมปืนหมุนได้รอบคัน ความจุกระสุน 45นัด ระยะยิงไกลสุด 10km
ปตถ.อจ.ASU-85 ถูกนำเข้าประจำการในหน่วยทหารพลร่มโซเวียต(VDV)ตั้งแต่ปี 1959 สามารถเคลื่อนที่ทางอากาศด้วยการขนส่งไปกับเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงหนัก Mi-6 (NATO กำหนดรหัส Hook) ซึ่งกองทัพอากาศประชาชนเวียดนามมีประจำการมาตั้งแต่ต้นปี 1990s
โดยปืนต่อสู้รถถังอัตตาจร ASU-85 จำนวนอย่างน้อย 25คันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหายุทโธปกรณ์จำนวนมากของกองทัพบกประชาชนเวียดนามทั้งรถถังหลัก T-62, T-55, T-54 และรถรบทหารราบ BMP-1 จากรัสเซียตั้งแต่ช่วงปี 1970s
ในการแปรสภาพ กองพลทหารราบที่304 กองพลทหารราบที่308 และกองพลทหารราบที่320 ให้เป็นกองพลทหารราบปืนเล็กยานยนต์ตามอัตราจัดกองทัพบกโซเวียต มีความเป็นไปได้ว่า ASU-85 จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเมื่อดูจากสภาพของรถตามที่มีภาพปรากฏ 
มีแหล่งข้อมูลของเวียดนามว่ารายงานรถถูกนำออกมาจากคลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานในภูมิประเทศที่ยากลำบากครับ