วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

เครื่องบินขับไล่ต้นแบบ Mitsubishi X-2 Shinshin ญี่ปุ่นขึ้นบินเป็นครั้งแรก

PICTURE: Mitsubishi X-2 completes maiden sortie

https://www.flightglobal.com/news/articles/picture-mitsubishi-x-2-completes-maiden-sortie-424499/


วันที่ 22 เมษายน 2016 เครื่องบินขับไล่ต้นแบบ Mitsubishi X-2 หรือเดิมที่รู้จักในชื่อ ATD-X Shinshin ได้ทำการบินขึ้นเป็นครั้งแรกจากสนามบิน Nagoya เวลา 0850 และลงจอดที่ฐานทัพอากาศ Gifu เวลา 0913
ถือเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของโครงการหลังจากที่มีการทดสอบและเลื่อกำหนดการบินขึ้นครั้งแรกในระยะสั้นเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศ โดยนักบินทดสอบได้ให้ข้อมูลหลังจากการบินว่าเครื่องมีเสถียรภาพในการบินสูงมาก

เครื่องบินขับไล่ X-2 พัฒนาโดยบริษัท Mitsubishi Heavy Industries(MHI) ตามโครงการของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นในการสร้างเครื่องบินขับไล่ต้นแบบเพื่อศึกษาการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ด้วยตนเอง
โดยจะเข้าประจำการในกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศ(JASDF: Japan Air Self-Defense Force) ทดแทนเครื่องบินขับไล่ Mistubishi F-2 ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นจะตัดสินใจโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่ทดแทน F-2 ในเดือนมีนาคม 2019
ซึ่ง Mitsubishi X-2 Shinshin เป็นเครื่องบินต้นแบบเครื่องแรกของญี่ปุ่นที่มี Technology Stealth ตรวจจับได้ยาก มีความคล่องตัวสูง มีโครงสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์ และระบบขั้นก้าวหน้าสูงที่จะนำมาใช้ในเครื่องบินขับไล่ยุคอนาคตของญี่ปุ่น

เครื่องบินขับไล่ต้นแบบ Mitsubishi X-2 มีความยาวลำตัว 14.2m ปีกกว้าง 9.1m ใช้เครื่องยนต์ Turbofan แบบ IHI XF5-1 แบบ low-bypass ปรับแรงขับท่อท้ายได้ กำลัง 11,023lbf สองเครื่อง
ทั้งนี้หลังจากทำการประเมินผลข้อมูลที่ได้จากเครื่องบินขับไล่ต้นแบบ X-2 แล้ว ถ้าญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะอนุมัติการสร้างเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ในประเทศ ก็จะมีการสร้างเครื่องต้นแบบที่ขนาดและเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้น3เท่าและติดอาวุธได้ครับ