วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กองทัพบกไทยลงนามจัดหาเฮลิคอปเตอร์ EC145 T2 สำหรับเป็น ฮ.รับส่งบุคคลสำคัญ

The Royal Thai Army acquires six Airbus Helicopters EC145 T2
The Royal Thai Army signed for six EC145 T2s with a VIP installation, under the Light Utility Helicopter Type II requirement, to be deployed principally on official passenger transport duties, with deliveries scheduled to begin in 2016.
http://www.airbushelicopters.com/site/en/press/The-Royal-Thai-Army-acquires-six-Airbus-Helicopters-EC145-T2_1256.html

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของAirbus Helicopters ลงข้อมูลว่ากองทัพบกไทยได้ลงนามจัดหา ฮ.EC145 T2 ๖เครื่องจาก Airbus Helicopters ที่ Marignane ฝรั่งเศสเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
นับเป็นโครงการจัดหา ฮ.ระหว่างกองทัพบกไทยและ Airbus Helicopters โดยตรงครั้งที่สองหลังจากโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ ฮ.ลว./อว.๕๕๐ AS550 C3e ๘เครื่อง ที่เข้าประจำการในปี ๒๕๕๗
ถ้าไม่นับโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป ฮ.ท.๗๒ UH-72A จำนวน ๑๕เครื่อง ซึ่งเป็นการจัดหาแบบ FMS(Foreign Military Sales) กับรัฐบาลสหรัฐฯ
โดยเครื่องชุดแรก ๖เครื่องที่สร้างโดย EADS North America ซึ่งลงนามจัดหาไปในปี ๒๕๕๖ จะมีกำหนดการณ์ส่งมอบในเดือนเมษายน ๒๕๕๘นี้ และชุดที่สอง ๙เครื่อง ลงนามจัดหาไปในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
ซึ่งนาย Philippe Monteux หัวหน้าส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกล่าวว่านับเป็นความประสบความสำเร็จของ Airbus Helicopters ร่วมกับกองทัพบกไทยมาก

ตรงนี้มีการวิเคราะห์ว่าในการจัดหา ฮ.ใช้งานทั่วไปทดแทน ฮ.ท.๑ UH-1H ให้ครบจำนวนเพื่อตอบสนองตามความต้องการทางด้าน ฮ.ธุรการ ส่งกำลังบำรุง การบรรเทาสาธารณภัย และงานทั่วไปอื่นๆ
พร้อมๆกับ ฮ.ท.๖๐ UH-60 ซึ่งเป็น ฮ.ลำเลียงทางยุทธวิธีหลักนั้น กองทัพบกอาจจะเปลี่ยนแบบในการจัดหา ฮ.EC145 T2 แทนการจัดหา UH-72A เพิ่มเติม
เนื่องจากการจัดหาตามโครงการ FMS นั้น ฮ.ท.๗๒ UH-72A ที่กองทัพบกไทยสั่งจัดหาจะทำการผลิตพร้อมกับเครื่องที่จะส่งมอบให้กองทัพสหรัฐฯ
ซึ่งปัจจุบันสายการผลิตของ UH-72A ในอเมริกาเหนือที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2006 นั้นใกล้จะปิดแล้วเนื่องจากผลิตใกล้ครบจำนวนที่กองทัพสหรัฐฯต้องการแล้ว
โดย UH-72A ในกองทัพสหรัฐฯได้ถูกนำมาใช้ทดแทน UH-1 และ OH-58A/C ในภารกิจลำเลียงด้านธุรการ เช่นการส่งกำลังบำรุง การส่งกลับสายแพทย์ และการกู้ภัย ภายในแผ่นดินแม่สหรัฐฯเท่านั้น
(ไม่มีการส่งไปประจำการเพื่อทำการรบนอกประเทศ)แต่จากข้อมูลในข่าวข้างต้นคือ ฮ.EC145 T2 ที่จะจัดหามา ๖เครื่องจะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์และตกแต่งภายในให้เป็น ฮ.รับส่งบุคคลสำคัญ หรือ ฮ.VIP ครับ
นั่นอาจจะหมายความว่า ฮ.EC145 T2 จะเป็น ฮ.ใช้งานมาตรฐานพลเรือนโดยตรง ที่ต่างไปจาก EC645 T2 ที่กองทัพเรือสั่งจัดหา ๕เครื่อง ซึ่งเป็นรุ่นทางทหารโดยตรงและเป็นรุ่นใช้งานทางทะเล
ทำให้ดูเหมือนว่าการกำหนดแบบ ฮ.EC145 T2 ที่จัดหาใหม่จะเป็นเครื่องคนละแบบกับ ฮ.ท.๗๒ UH-72A ที่สั่งจัดหามาก่อน ซึ่งคาดว่าจะเข้าประจำการในส่วนกองร้อยบินประจำกองพลทหารราบ
และถ้าเป็นเช่นนั้นกองทัพบกอาจจะไม่ได้นำ EC145 T2 ๖เครื่องเข้าประจำการในศูนย์การบินทหารซึ่งเป็นหน่วยอากาศยานใช้กำลังรบหลัก
แต่อาจจะลงใน กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก เช่นเดียวกับ ฮ.ท.๑๓๙ AW139 ซึ่งเป็น ฮ.VIP เช่นกันนั้นหรือ? ตรงนี้ยังมีข้อสงสัยอยู่ครับ
(มีข่าวการปรับเปลี่ยนอัตราจัดและการจัดหาอากาศยานใหม่ของกองทัพบกไทยอีกมาก)

ทั้งนี้ ฮ.EC145 T2 ที่กองทัพบกไทยลงนามจัดหา ๖เครื่อง Airbus Helicopters กล่าวว่าจะเริ่มส่งมอบได้ภายในปี 2016 (๒๕๕๙)
โดยตามเอกสารของกรมการขนส่งทางบก งบประมาณที่ใช้ในโครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดเบาแบบ EC145 T2 ๖เครื่องนี้มีวงเงินที่ ๙๙๙,๒๐๗,๔๓๖บาทครับ(ประมาณ $30.66 million)
http://www.matulee.com/cms/files/procurements/midprice/570501buy_helicopter_EC-145%20T2.pdf