วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

อินเดียเลือก Airbus A330 สำหรับติดตั้งระบบแจ้งเตือนและบัญชาการทางอากาศ AWACS-I


Single-bid Situation for Indian AWACS Project
http://www.spsmai.com/exclusive/?id=466&q=Single-bid-Situation-for-Indian-AWACS-Project

อินเดียลงนามจัดหาเครื่องบินโดยสาร Airbus A330 จำนวน 6เครื่อง สำหรับดัดแปลงเป็นฐานติดตั้งระบบ Radar และระบบแจ้งเตือนและบัญชาการทางอากาศ AWACS-I ซึ่งพัฒนาโดย DRDO อินเดียเอง
ซึ่งในส่วนของระบบ Radar ที่ทำการพัฒนานั้นตัวจานส่งสัญญานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง10m สูง2m น้ำหนัก 1.5tons และทำงานในย่านความถี่ S-band และ L-band
โดยเครื่อง A330 วงเงิน51พันล้านรูปีหรือ 750 million Euros 2เครื่องแรกจะถูกใช้ในการพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อทำการทดสอบประเมินก่อนจะพัฒนาระบบที่ใช้งานจริงสำหรับ 4เครื่องหลัง
คาดว่าอาจจะนำมาประจำการในกองทัพอากาศอินเดียแทนหรือเสริม Beriev A-50E/I (IL-76)  ที่ติด Radar IAI EL/W-209 Phalcon จำนวน 3เครื่อง
ทั้งนี้ในส่วนของเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศทดแทน IL-78MKI จำนวน 7เครื่องนั้น กองทัพอากาศอินเดียกำลังพิจารณาระหว่าง Boeing 767 กับ IL-76 ครับ