วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือสหรัฐฯเปิดเผยข้อมูลเรือพิฆาตชั้น Arleigh Burke Flight III แก่สภาCongress


Profile of Flight IIA Arleigh Burke-class destroyer.

Document: Navy Report to Congress on Flight III Destroyers
http://news.usni.org/2015/03/04/document-navy-report-to-congress-on-flight-iii-destroyers

ผู้ช่วยรัฐมนตรีแห่งฝ่ายวิจัย พัฒนา และจัดหากองทัพเรือสหรัฐฯได้ทำเอกสารการรายงานเปิดเผยข้อมูลแบบเรือพิฆาตชั้น Arleigh Burke Flight III แก่สภา Congress
ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกในเอกสารดังกล่าวแต่ก็คาดว่าแบบเรือ Flight III น่าจะพัฒนาต่อจากแบบเรือ Flight IIA
เรือพิฆาตชั้น Arleigh Burke นั้นปัจจุบันเป็นกำลังรบเรือผิวน้ำหลักของกองทัพเรือสหรัฐฯซึ่งเปิดสายการผลิตมายาวนานนับตั้งแต่เรือลำแรกคือ DDG-51 USS Arleigh Burke เข้าประจำการในปี 1991
โดยมีการการพัฒนาและปรับปรุงแบบเรือมาต่อเนื่องหลายปี เช่นชุดแบบเรือ Flight I 21ลำ, Flight II 7ลำ, Flight IIA ปืนใหญ่เรือ Mk45 mod2 5"/54cal 2ลำ, Flight IIA ปืนใหญ่เรือ Mk45 mod4 5"/62cal 32ลำ
และอยู่ระหว่างการสร้างเรือแบบ Flight IIA Restart 3ลำ และ Flight IIA Technology Insertion มีการลงนามสัญญาก่อสร้างแล้ว 3ลำ และมีการลงนามสัญญาผู้ชนะการประกวดราคาแล้วอีก 5ลำ
สำหรับเรือแบบ Flight III นั้นมีแผนความต้องการขั้นต้น 3ลำ ซึ่งกองทัพเรือสหรัฐฯมีแผนต้องการเรือชั้น Arleigh Burke รวมทั้งหมดอย่างน้อย 75ลำครับ