วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ฝรั่งเศสวางกำลังรถถังหลัก Leclerc ในโปแลนด์

France deploys Leclerc MBTs to Poland
France's deployment of Leclerc MBTs to Poland is designed to send a strong signal to Moscow as part of NATO reassurance measures in Eastern Europe. Source: F Lert
http://www.janes.com/article/50833/france-deploys-leclerc-mbts-to-poland

ฝรั่งเศสได้วางกำลังกองกำลังเฉพาะกิจยานเกราะในโปแลนด์เพื่อเข้าร่วมการฝึกกองกำลังร่วม NATO กับกองทัพโปแลนด์เป็นเวลา 2เดือน
โดยกองกำลังผสมเฉพาะกิจในชื่อ Sous groupement tactique Interarmees (SGTIA: joint services tactical subgroup) ซึ่งเดินทางออกจากฝรั่งเศสตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมานั้น มีกำลังยานเกราะประกอบด้วยเช่น
รถถังหลัก Leclerc 15คันจากกรม 12eme Regiment de Cuirassiers, หมดรถรบทหารราบล้อยาง 8x8 VBCI 4คันจาก กองพัน 16eme Bataillon de Chasseurs
และหมวดรถเกราะล้อยาง VAB 3คัน และรบเกราะทหารช่าง EGB 1คันจากกรม 13eme Regiment du Genie
ส่วนแยกของกองทัพฝรั่งเศสได้วางกำลังทหาร 300นายอย่างเต็มอัตราใน Drwsko Pomorskie ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้เพื่อทำการฝึกร่วมในโปแลนด์เป็นเวลา 2เดือนร่วมกับกองทัพชาติสมาชิกอื่นๆของ NATO
เช่นกองกำลังยานเกราะของสหรัฐฯและแคนาดา อย่างการฝึก Puma 2015 ที่จะจัดระหว่างวันที่ 11-29 พฤษภาคมนี้

การวางกำลังของฝรั่งเศสในโปแลนด์นี้เป็นเวลา 6เดือนหลังจากอังกฤษได้วางกำลังทหารและยานเกราะของกองทัพอังกฤษเข้าฝึกร่วมกับ NATO ที่โปแลนด์ในรหัส Black Eagle
ประกอบไปด้วยรถถังหลัก Challenger 2, รถรบทหารราบ Warrior ทหารอังกฤษ 1,300นาย และยานเกราะร่วม 100คัน
ซึ่งฝรั่งเศสยังได้วางกำลังอากาศยานของกองทัพอากาศฝรั่งเศสเช่นเครื่องบินขับไล่ Rafale 4เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 1 กันยายน 2014 ที่ฐานทัพอากาศ Malbork โปแลนด์
เพื่อสนับสนุนภารกิจการลาดตระเวนทางอากาศในน่าฟ้าเขต Baltic ของ NATO
และกองทัพเรือฝรั่งเศสยังได้ส่งเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล Falcon 50 ร่วมปฏิบัติการในเขตทะเล Baltic ร่วมกับ NATO ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2014
พร้อมกับและเครื่องบินแจ้งเตือนและควบคุมทางอากาศ E-3F AWACS ของกองทัพอากาศฝรั่งเศสซึ่งปฏิบัติการมามากกว่า 350ชั่วโมงแล้ว
โดยทั้งหมดเป็นการตอบสนองภารกิจของ NATO ต่อภัยคุกคามของรัสเซียในเขตยุโรปตะวันออกหลังจากที่เข้าแทรกแซงยูเครนหลังการผนวก Crimea ในปี 2014 ครับ