วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Boeing เสนอกองทัพอากาศสหรัฐฯให้ขาย A-10 แก่มิตรประเทศหลังปลดประจำการ

Boeing touts A-10s for international customers should USAF divest fleet
The USAF's plans to retire its A-10 fleet could provide opportunities for international operators to acquire the type. Source: US Air Force
http://www.janes.com/article/51570/boeing-touts-a-10s-for-international-customers-should-usaf-divest-fleet

ที่โรงงานบริการสนับสนุนการซ่อมบำรุงนานาชาติของ Boeing ใน San Antonio มลรัฐ Texas นาย Paul Cejas หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า
Boeing ได้เสนอเรื่องต่อกองทัพอากาศสหรัฐฯถึงโอกาสในการขายเครื่องบินโจมตี A-10 Thunderbolt II(หรือที่รู้จักกันในชื่อ Warthog หรือ Hog) แก่ลูกค้าต่างประเทศหลังปลดประจำการจากกองทัพ
โดยปัจจุบัน Boeing ได้เข้ามารับผิดชอบการปรับปรุงและซ่อมบำรุง A-10 แทน Fairchild Republic ซึ่งเป็นผู้ออกแบบผลิตเดิมที่ปิดกิจการและถูกขายให้กลุ่มบริษัทอื่นตั้งแต่ปี 2003
เช่นการสร้างปีกใหม่จำนวน 173 ปีก โดยอาจมีคำสั่งสร้างเพิ่มเติมอีก 69ปี สำหรับ A-10 ที่มีอยู่ในกองทัพอากาศสหรัฐฯราว 300เครื่อง ซึ่งปัจจุบัน Boeing ได้ส่งมอบไปแล้ว 105ปีก ซึ่งสัญญาจ้างมีไปถึงปี 2017

อย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐฯมีแผนที่จะปลดประจำการ A-10 ในเร็วๆนี้เพื่อนำงบประมาณและทรัพยากรไปใช้สำหรับการนำเครื่องบินขับไล่ F-35A เข้าประจำการแทนในอนาคต
ถ้ากองทัพอากาศสหรัฐฯเสนอเรื่องให้รัฐบาลสหรัฐฯพิจารณาอนุมัติการขาย A-10 ให้ต่างประเทศหลังการปลดประจำการจากกองทัพสหรัฐฯแล้ว
นอกจากการปรับปรุงปีกใหม่ Boeing ยังจะเสนอลูกค้าในการปรับปรุงเครื่องเพื่อคืนสภาพอายุการใช้งานและติดตั้งระบบที่ทันสมัยต่างๆจากบริษัทอื่นให้ด้วย
เช่น เครื่องยนต์ใหม่ ปรับปรุงห้องนักบินใหม่ซึ่งรวมถึงหมวกนักบินติดศูนย์เล็ง(HMCS: Helmet-Mounted Cueing System) กระเปาะชี้เป้าหมาย และอื่นๆ
ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยอาจจะทำให้เครื่องมีความสามารถสูงกว่าการปรับปรุง A-10C ของกองทัพอากาศสหรัฐฯที่ประจำการอยู่ในปัจจุบัน

แต่ทั้งนี้ Cejas ได้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลว่าประเทศที่มีรายชื่อว่าสนใจจะจัดหา A-10 มือสองจากสหรัฐฯขณะนี้มีประเทศใดบ้าง
โดยกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่กองทัพอากาศสหรัฐฯจะเป็นผู้เปิดเผยไม่ใช่ทาง Boeing ครับ