วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วันทหารผ่านศึก ๒๕๕๙


หน่วยเฉพาะกิจ ฉก.๗๑๗ (Task Force 717) จากนวนิยายเรื่อง "คีตะคีรีมิรู้จบ แนวรบตะวันตกไม่เคยสิ้นสุด"
https://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=1434167