วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

รัสเซียวางกำลังรถถังหลัก 2,950คันในสี่เขตภาคทหาร

Russia deployed 2,950 main battle tanks in four military districts
T-72B3 main battle tank
http://www.armyrecognition.com/april_2016_global_defense_security_news_industry/russia_deployed_2950_main_battle_tanks_in_four_military_districts_tass_3010416.html

สถาบันนานาชาติเพื่อการศึกษาทางยุทธศาสตร์(IISS: International Institute for Strategic Studies)ได้รายงานข้อมูลว่า กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้วางกำลังรถถังหลักจำนวน 2,950คันในสี่เขตภาคทหารคือ
เขตภาคทหารตะวันตก เขตภาคทหารใต้ เขตภาคทหารกลาง และเขตภาคทหารตะวันออก ซึ่งกำลังยานเกราะของกองทัพรัสเซียประกอบไปด้วยรถถังหลักส่วนใหญ่ดังกล่าวในข้างต้น

โดยตามรายงานของ IISS การวางกำลังรถถังหลักของกองทัพบกรัสเซียที่ประจำการในเดือนมีนาคม 2016 จำนวน 2,700คัน ประกอบไปด้วย
รถถังหลัก T-72B และ T-72BA 1,300คัน, รถถังหลัก T-72B3 600คัน, รถถังหลัก T-80BV และ T-80UM 450คัน และรถถังหลัก T-90 350คัน ด้วยเหตุนี้รถถังหลัก T-72B ยังคงเป็นกำลังหลักในกองพลน้อยยานเกราะของกองทัพบกรัสเซีย
ส่วนหน่วยทหารราบกองทัพเรือรัสเซีย(Naval Infantry) มีกำลังรถถังหลัก 250คันประกอบไปด้วย รถถังหลัก T-72B 50คัน และ รถถังหลัก T-72B3 200คัน

นอกจากนี้คลังสรรพวุธของกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเป็นสถานที่ที่เก็บสำรองรถถังหลักจำนวนมากที่สุดในโลก ตามรายงานของ IISS กองทัพรัสเซียได้เก็บสำรองรถถังหลักจำนวน 17,500คัน ประกอบด้วย
รถถังหลัก T-55 2,800คัน, รถถังหลัก T-62 2,500คัน, รถถังหลัก T-64B 2,000คัน, รถถังหลัก T-72A และ T-72B 7,000คัน, รถถังหลัก T-80BV และ T-80U 3,000คัน และรถถังหลัก T-90 200คันครับ