วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รัสเซียจะสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์สำหรับเฮลิคอปเตอร์โจมตี Ka-52K เสร็จสองลำในปี 2027

Russia to complete building two helicopter carriers by 2027
Andrei Luzik/Russian Navy Northern Fleet Press Office/TASS
The development of the helicopter carriers will begin in 2018
http://tass.com/defense/948625

รัสเซียจะสร้างเรือยกพลขึ้นบกจู่โจมบรรทุกเฮลิคอปเตอร์(รองรับแบบหลักคือเฮลิคอปเตอร์โจมตี Ka-52K) และจะใช้ระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ดีเซลหรือกังหันไอพ่น(CODOG: Combined Diesel or Gas) ตามที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงกล่าวกับ TASS
"การพัฒนาเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์จะเริ่มขึ้นในปี 2018 และเรือนำร่องลำแรกจะเสร็จสิ้นในปี 2020 และส่งมอบให้กองทัพเรือรัสเซียได้ในปี 2024 เรืออีกลำจะถูกสร้างตามมาในปี 2022 และจะส่งมอบให้กองทัพเรือรัสเซียได้ในปี 2026" แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวได้ระบุว่า "เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์จะใช้ระบบขับเคลื่อนผสมเครื่องยนต์ดีเซลหรือกังหันไอพ่น ซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลจะเป็นระบบขับเคลื่อนหลัก ขณะที่เครื่องยนต์กังหันไอพ่นจะถูกใช้เมื่อต้องการให้เรือทำความเร็วสูง
เรือจะบรรทุกเฮลิคอปเตอร์โจมตีทางทะเล Kamov Ka-52K เป็นหลัก เช่นเดียวกับเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ Ka-27,เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงจู่โจม Ka-29 และเฮลิคอเตอร์แจ้งเตือนทางอากาศ Ka-31 อากาศยานปีกหมุนเหล่านี้จะถูกส่งมอบในช่วงเวลาเดียวกับเรือ"

แหล่งข่าวอธิบายว่ายังไม่มีการเลือกผู้สร้างเรือในตอนนี้ อย่างไรก็ตามการสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดหาอาวุธของสหพันธรัฐรัสเซียใหม่ในปี 2018-2025
รองรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย Yuriy Borisov ได้กล่าวกับสื่อก่อนหน้านี้ในงานจัดแสดงเฮลิคอปเตอร์ HeliRussia 2017 ว่าเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำแรกของรัสเซียจะเปิดตัวได้ราวปี 2022 แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ (http://aagth1.blogspot.com/2017/05/2022-mi-28nm-ka-52.html)


Priboy project amphibious assault helicopter carrier ship

โดยส่วนจัดแสดงของกองทัพเรือรัสเซียในงานแสดงอาวุธ Army 2015 มีการจัดแสดงแบบจำลองเรือยกพลขึ้นบกจู่โจมบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ Priboy(ภาษารัสเซียแปลว่า "คลื่นกระทบฝั่ง") ขนาดระวางขับน้ำเต็มอัตรา 14,000tons
แผ่นป้ายแสดงข้อมูลระบุว่าเรือรองรับปฏิบัติการของ ฮ.Ka-27, Ka-29 และ Ka-52 ตามที่ภายหลังมีการวางแบบจำลอง ฮ.โจมตี Ka-52K บนแบบจำลองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ Priboy

D-156 Project 11770 Serna-class landing craft.(wikipedia.org)

Michman Lermontov, Project 21820 Dyugon-class landing craft.(wikipedia.org)

ข้อมูลเรือยังระบุว่าเรือยกพลขึ้นบกจู่โจม Priboy ติดตั้งระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ Klinok(Kinzhal, NATO กำหนดรหัส SA-N-9 Gauntlet), ระบบอาวุธป้องกัยภัยทางอากาศปืนใหญ่กลและอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ Pantsir-M และปืนใหญ่เรือ A-190 ขนาด 100mm
เรือยกพลขึ้นบกจู่โจม Priboy สามารถบรรทุกกำลังพลทหาราบยกพลขึ้นนบกได้ 500นาย หรือยานยนต์ได้ 60คัน และบรรทุกเรือระบายพลใหญ่(LCU: Landing Craft Utility) Project 11770 Serna ได้ 2ลำ และ Project 21820 Dyugon ได้ 4ลำครับ