วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จีนปล่อยเรืออู่ยกพลขึ้นบก Type 071 LPD ลำที่ห้าลงน้ำ และพัฒนารถสะเทินน้ำสะเทินบกความเร็วสูง 4x4

China launches fifth LPD for PLANChina's fifth Type 071 LPD was launched on 15 June at the Hudong-Zhonghua shipyard in Shanghai. Source: Via Hobby Shanghai - HSH
http://www.janes.com/article/71491/china-launches-fifth-lpd-for-plan

เรืออู่ยกพลขึ้นบกชั้น Type 071 LPD(Landing Platform Dock) หรือชั้น Yuzhao ลำที่ห้า ซึ่งเป็นลำใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน(PLAN: People's Liberation Army Navy) ถูกปล่อยลงน้ำเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่อู่ต่อเรือ Hudong-Zhonghua ใน Shanghai
การติดตั้งระบบของเรือและการทดลองเรือในทะเลของเรืออู่ยกพลขึ้นบกชั้น Type 071 ลำที่สร้างก่อนหน้านี้ใช้เวลา 12เดือน เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเรือ Type 071 ลำใหม่ล่าสุดนี้น่าจะเข้าประจำการได้ในราวเดือนมิถุนายน 2018

เรืออู่ยกพลขึ้นบก Type 071 LPD มีความยาวตัวเรือ 210m และมีระวางขับน้ำมากกว่า 20,000tons มีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ภายในเรือรองรับ ฮ.ขนาดกลางได้ 4เครื่องเช่นเฮลิคอปเตอร์ Harbin Z-8
Type 071 LPD มีอู่ลอย(Well Deck) รองรับยานเบาะอากาศชั้น Type 726(ชั้น Yuyi) LCAC(Landing Craft Air Cushion) ได้ 4ลำ สำหรับปฏิบัติการยกพลขึ้นบก Type 071 LPD น่าจะรองรับกำลังพลได้ระหว่าง 600-800นาย

เรือชั้น Type 071 ลำแรกคือ LPD-998 Kunlun Shan เข้าประจำการเมื่อปี 2007 ลำที่สอง LPD-999 Jinggang Shan เข้าประจำการปี 2011 ลำที่สาม LPD-989 Changbai Shan เข้าประจำการปี 2012 โดยเรือสามลำแรกนี้เข้าประจำการในกองเรือทะเลใต้ กองทัพเรือปลดปล่อยประชนจีน
หลังจากนั้นเป็นเวลาสีปี เรือลำที่สี่ของชั้นคือ LPD-988 Yimeng Shan ได้เข้าประจำการในกองเรือทะเลตะวันออกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2016 จึงคาดว่าเรือ Type 071 LPD ลำที่ห้านี้น่าจะเข้าประการในกองเรือทะเลตะวันออกเช่นกัน

เรืออู่ยกพลขึ้นบกชั้น Type 071 ทุกลำนั้นถูกต่อที่อู่ต่อเรือ Hudong-Zhonghua ซึ่งมีรายงานว่ากองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนมีแผนจะจัดหาเริอชั้นนี้รวม 6ลำ
และจากภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดแสดงถึงชิ้นส่วนของเรือ LPD จำนวนที่อู่ต่อเรือ เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าการประกอบตัวเรือของเรือชั้น Type 071 ลำที่หกน่าจะมีขึ้นในระเวลาอันใกล้นี้ครับ

China has developed the fastest 4x4 amphibious armoured vehicle in the world. 
The prototype of Chinese 4x4 amphibious armoured vehicle
The new Chinese-made 4x4 vehicle can reach a top speed of 50 km/h in the water
http://armyrecognition.com/june_2017_global_defense_security_news_industry/china_fastest_4x4_amphibious_armoured_vehicle_in_the_world_11706172.html

จีนได้พัฒนารถสะเทินน้ำสะเทินบก 4x4 ที่มีความเร็วขณะเคลื่อนที่ในน้ำสูงถึง 50km/h โดยรถสะเทินน้ำสะเทินบกต้นแบบสาธิตนี้ถูกพัฒนาโดยสถาบันวิจัยยานพาหนะเหนือจีน(China North Vehicle Research Institute) ใน Beijing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Norinco(China North Industries Group Corporation) รัฐวิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมความั่นคงของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

รูปทรงของรถสะเทินน้ำสะเทินบก 4x4 จีนนี้มีรูปแบบเดียวกับยานเกราะล้อยางลำเลียงพล 4x4 สมัยใหม่ทุกแบบ โดยมีสถานีพลประจำรถที่ส่วนหน้าและส่วนบรรทุกทหารราบที่ด้านท้ายของรถ
รถที่ตัวถังด้านล่างแบบทรง V-Shaped ซึ่งช่วยป้องกันกำลังพลจากการถูกโจมตีด้วยทุ่นระเบิดได้ดีขึ้น มีเครื่องยนต์ใบพัด Pump Jet ขนาดกะทัดรัดติดกับล้อทั้งสี่เพื่อช่วยลดแรงต้านเมื่อเคลื่อนที่ในน้ำด้วยความเร็วสูงที่ทำได้ถึง 50km/h
ตัวรถที่ไม่มีเกราะป้องกันมีน้ำหนักที่ 5.5tons เมื่อเพิ่มเกราะป้องกันและสถานีป้อมอาวุธที่ด้านบนของตัวรถแล้วความเร็วขณะเคลื่อนที่ในน้ำจะลดลงเป็น 20-29km/h

การทดสอบรถต้นแบบสาธิตนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของรถสะเทินน้ำสะเทินบก 4x4ของจีนที่มีความเร็วเหนือกว่ารถในลักษณะเดียวกันของยุโรปหรือสหรัฐฯทั้งหมดที่มีขายอยู่ในตลาดอาวุธยุทโธปกรณ์ทั่วโลกในปัจจุบันนี้ครับ