วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อินเดียกลายเป็นผู้จัดหาอาวุธจากสหรัฐฯรายใหญ่ที่สุด

http://www.cnbc.com/id/101438440

สหรัฐฯได้อันดับเป็นประเทศผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2013 ด้วยมูลค่า $25.2 billion ในปี 2013 เมื่อเทียบกับ $24.9 billion ในปี 2012
ซึ่งอินเดียได้กลายเป็นผู้จัดหาอาวุธจากสหรัฐฯรายใหญ่ที่สุดด้วยวงเงิน $1.9 billion แทนที่รัสเซียซึ่งเคยเป็นแหล่งจัดหาอาวุธหลักของอินเดียมาก่อน
โดยในช่วงหลายปีหลังมานี้อินเดียได้มีการจัดหาระบบอาวุธครั้งใหญ่จากสหรัฐฯหลายรายการเช่น



เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล P-8I, ฮ.ลำเลียงหนัก CH-47F, ฮ.โจมตี AH-64E  และเครื่องบินลำเลียงหนัก C-17A เป็นต้น
ปัจจุบันอินเดียได้กลายเป็นผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่ของโลกด้วยการจัดหามูลค่า $5.9 billion แซงหน้าซาอุดิอาระเบียและจีนไปแล้วครับ