วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

F-35C ทดสอบการขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz

F-35C CV ของฝูงบินทดสอบ VX-23 กองทัพเรือสหรัฐฯ ทำการทดสอบการขึ้นลงจากเรือบรรทุกเครื่องบิน CVN-68 USS Nimitz นอกชายฝั่ง San Diego วันที่ 3-4 ตุลาคม 2014