วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือฟินแลนด์พบเรือดำน้ำไม่ปรากฎสัญชาติใกล้ Helsinki

Finnish Navy detects unidentified underwater object near Helsinki
Fast patrol boats from the Finnish Navy scour the waters off Helsinki Tuesday. Image: Jussi Nukari / Lehtikuva
http://yle.fi/uutiset/finnish_navy_detects_unidentified_underwater_object_near_helsinki/7959699

กองทัพเรือฟินแลนด์ตรวจพบความเคลื่อนไหวของวัตถุใต้น้ำในน่านน้ำใกล้เมืองหลวง Helsinki ซึ่งเป็นทะเลอาณาเขตของฟินแลนด์ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา และมีการตรวจพบวัตถุใต้น้ำเป็นครั้งที่สองในวันที่ 28 เมษายนนั้น
กองทัพเรือฟินแลนด์ได้มีการใช้ระเบิดลึกแรงกระแทกต่ำ( Low-Impact Depth Charge) ซึ่งเป็นระเบิดลึกขนาดเล็กใช้วัตถุระเบิดหนักราว 1kg จุดระเบิดใต้น้ำ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตือนวัตถุใต้น้ำซึ่งน่าจะเป็นเรือดำน้ำไม่ปรากฎสัญชาติดังกล่าวโดยไม่สร้างความเสียหายแก่ตัวเรือ
แต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติการของกองทัพเรือฟินแลนด์ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าวัตถุใต้น้ำดังกล่าวน่าจะเป็นเรือดำน้ำไม่ปรากฎสัญชาติหรือไม่
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองทัพเรือฟินแลนด์กำลังวิเคราะห์และสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันถึงสัปดาห์ในการสรุปข้อมูล


แผนที่ประเทศฟินแลนด์ แสดงให้เห็นว่าเมืองหลวง Helsinki ตั้งอยู่ตอนบนของอ่าวฟินแลนด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเล Baltic โดยมีพรมแดนติดกับเอสโตเนียคือเมืองหลวง Tallinn และมหานคร Saint Petersburg ของรัสเซีย
โดยอ่าวฟินแลนด์มีพื้นที่ราว 30,000ตารางกิโลเมตร มีระดับความลึกเฉลี่ยเพียง 38m และลึกสุด 115m เท่านั้น
กองเรือ Baltic ของกองทัพเรือรัสเซียนั้น ฐานทัพเรือ Leningrad ที่เมืองท่า Kronstadt ห่างจากมหานคร Saint Petersburg ทางตะวันตก 30km มีเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าประจำการอยู่อย่างน้อย 1-2ลำคือ
เรือดำน้ำชั้น Project 877 Kilo 2ลำคือ B-227 Vyborg และ Project 877EKM Kilo B-806


1.ตรวจพบวัถตุใต้น้ำครั้งแรก 1100 เวลาท้องถิ่น วันที่ 27 เมษายน 2015
2.ตรวจพบวัถตุใต้น้ำครั้งที่สอง 0130 ตามเวลาท้องถิ่น วันที่ 27 เมษายน 2015
โดยเรือวางทุ่นระเบิดชั้น Hameenmaa ชื่อ Uusimaa พร้อมเรือเร็วโจมตีติดอาวุธปล่อยนำวิถีชั้น Hamina ชื่อ Hanko และเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งหน่วยยามฝั่ง Turva
3.แจ้งเตือนวัตถุต้องสงสัยใต้น้ำโดยการทิ้งระเบิดลึกในเวลาท้องถิ่น 0300

ทั้งนี้ฟินแลนด์เป็นประเทศเป็นกลางที่มีพรมแดนทางทะเลในทะเล Baltic ติดกับรัสเซียที่กำลังอยู่ระหว่างการซ้อมรบในพื้นที่ภาคตะวันตก
ซึ่งในช่วงหลังจากวิกฤตการณ์ยูเครนปี 2014 เป็นต้นมา ฟินแลนด์เผชิญการคุกคามจากรัสเซียบ่อยครั้งมากขึ้น เช่นการล้ำน่านฟ้าของอากาศยานรัสเซีย
และล่าสุดคือการตรวจพบเรือดำน้ำใกล้เมืองหลวง Helsinki นั้นถ้าเป็นเรือดำน้ำรัสเซียจริงย่อมเป็นการแสดงภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อฟินแลนด์อย่างมาก
ซึ่งขณะนี้กองทัพฟินแลนด์กำลังเตรียมพร้อมป้องกันประเทศโดยใช้ยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังภัยคุกคามในขั้นสูงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ