วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สวีเดนและฟินแลนด์ฝึกยกพลขึ้นบกร่วมกับนาวิกโยธินสหรัฐฯและอังกฤษใน BALTOPS 2015
วันที่ 13 มิถุนายน 2015 ที่ RAVLUNDA สวีเดน กำลังผสมกองทัพสวีเดน ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร และนาวิกโยธินสหรัฐฯได้ทำการฝึกซ้อมการยกพลขึ้นบกร่วมในการฝึก BALTOPS 2015
ซึ่งได้รับการสนับสนุนกำลังเรือและอากาศยานจากทั้งสหรัฐฯ อังกฤษ และโปแลนด์ โดยพลเรือโท James G. Foggo III ผู้บัญชาการกองเรือที่6 กองทัพเรือสหรัฐฯได้ให้ความเห็นหลังจบการฝึกตามวิดิทัศน์ในข้างต้น
กองทัพประเทศเป็นกลางในกลุ่มยุโรปเหนือเขตทะเล Baltic ทั้งสวีเดนและฟิยแลนด์ ได้เพิ่มความร่วมมือทางทหารกับ NATO มากขึ้นในช่วงหลังมานี้
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามจากรัสเซียที่มีการใช้กำลังทหารคุกคามความมั่นคงประเทศเป็นกลางทั้งสวีเดนและฟินแลนด์มากขึ้นหลังวิกฤตการณ์ในยูเครนปี 2014 เป็นต้นมา
ทั้งนี้กองทัพสหรัฐฯยังได้พิจารณาความเป็นไปได้ได้สำหรับแผนการเพิ่มกำลังทหารเพื่อเข้าประจำในประเทศสมาชิก NATO เขตยุโรปตะวันออก เช่น สามชาติรัฐ Baltic ลิทัวเนีย แลทเวีย เอสโตเนีย รวมถึง โปแลนด์ โรมาเนีย ฮังการี บัลแกเรีย
ตั้งแต่ระดับกองร้อยจนถึงระดับกองพันพร้อมยุทโปกรณ์กำลังพลราว 150-750นาย รวมทั้งสิ้นเป็นระดับกองพลน้อยกว่า 5,000นาย เพื่อรับมือภัยคุกคามของรัสเซียที่มีกลุ่มประเทศดังกล่าวด้วยครับ