วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แคนาดายกเลิกสัญญาจัดหา Radar ประจำฐานทัพอากาศสำหรับสนับสนุนเครื่องบินขับไล่ CF-18

Canada's CF18 bases won't have radar units replaced as $55M deal cancelled
A military mobile radar unit in Resolute Bay, Nunavut. The government is terminating its contract with Thales Canada Ltd., which was to supply new radar units to support CF-18 fighter jet squadrons
http://www.cbc.ca/news/politics/canada-s-cf18-bases-won-t-have-radar-units-replaced-as-55m-deal-cancelled-1.3145196

รัฐบาลแคนาดาของนายกรัฐมนตรี Stephen Harper ได้สั่งยกเลิกโครงการจัดหา Radar สนับสนุนฐานทัพอากาศของกองทัพอากาศแคนาดาที่ปฏิบัติการด้วยเครื่องบินขับไล่ CF-18
โดยเดิมทีแคนาดาได้ลงนามกับ Thales Canada Ltd., ในการจัดหา Radar ควบคุมทางยุทธวิธีแบบ Ground Master 400 จำนวน 2ระบบ วงเงิน $55 million ในปี 2010 และจะได้รับมอบระบบในปี 2013
ซึ่งระบบ Thales Ground Master 400 ได้ถูกส่งออกให้กับหลายประเทศ เช่น เยอรมนี ฟินแลนด์ และมาเลเซีย
แต่ได้เกิดความล่าช้าในโครงการจนปี 2013 งบประมาณได้พุ่งขึ้นไปเป็น $78 million ประกอบกับการเจรจาหาข้อตกลงระหว่างกันในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 ไม่เป็นผล รัฐบาลแคนาดาจึงตัดสินใจยกเลิกโครงการในที่สุด
"ยังไม่มีรายละเอียดขั้นสุดท้ายในการเจรจาขณะนี้ ดังนั้นทาง Thales จึงยังไม่ขอให้ความเห็นเพิ่มเติมตอนนี้"
Siegfried Usal โฆษกของ Thales Canada ได้ให้ข้อมูลต่อสื่อผ่านการสัมภาษณ์ทาง E-Mail

กองทัพอากาศแคนาดามีความต้องการจัดหา Radar ประจำฐานทัพอากาศแบบใหม่ทดแทนระบบ Westinghouse AN/TPS-70 ตั้งแต่ปี 2008 เนื่องจากการให้บริการสนับสนุนระบบจากผู้ผลิตได้ยุติลง
(Northrop Grumman ได้ซื้อกิจการ Westinghouse ในปี 1996 จัดตั้งเป็น Northrop Grumman Electronic Systems)
ทำให้กองทัพอากาศแคนดาต้องการจัดหาระบบ Radar ใหม่สำหรับสนับสนุนเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศ NORAD(North American Aerospace Defense Command) ที่สามารถตรวจการณ์ห้วงอากาศครอบคลุมได้ 450km
อย่างไรก็ตามการยกเลิกโครงการจัดหา Radar ประจำฐานทัพอากาศใหม่กับ Thales ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของกองทัพแคนาดาที่ยังมีโครงการที่ต้องนำงบประมาณมาใช้อีกมาก
เช่น โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-35 ทดแทน CF-18 เฮลิคอปเตอร์ CH-148 Cyclone ทดแทน Sea King ในอนาคต รวมถึงการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำชั้น Victoria หรือชั้น Upholder มือสองจากอังกฤษ 4ลำ
ซึ่งรัฐบาลแคนาดาได้ตัดลดงบประมาณกลาโหมลงอย่างต่อเนื่องหลายปีเพื่อลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐลงครับ