วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ฟินแลนด์ประกาศตั้งโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่ทดแทน F/A-18

An F/A-18 from the Finnish Air Force(wikipedia.org)

The Defence Forces get a mandate from the Minister of Defence to start the HX fighter project
http://www.defmin.fi/en/topical/press_releases/the_defence_forces_get_a_mandate_from_the_minister_of_defence_to_start_the_hx_fighter_project.6423.news

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมฟินแลนด์ Jussi Niinisto ได้ประกาศจัดตั้งโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ HX เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่ F/A-18C/D Hornet กองทัพอากาศฟินแลนด์ที่จะเริ่มปลดประจำการในปี 2025
โดยเครื่องบินขับไล่พหุภารกิจดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและขีดความสามารถการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมและความต้องการของกองทัพฟินแลนด์ทดแทน F/A-18 ทั้งหมดก่อนสิ้นปี 2020s
ทั้งขีดความสามารถในการป้องกันภัยต่อต้านกองกำลังทางทหารที่เข้ารุกรานฟินแลนด์ ด้วยการป้องกันภัยทางอากาศ การยิงโจมตีสนับสนุนร่วมทั้งเป้าหมายภาคพื้นดินและในทะเล
อีกทั้งมีขีดความสามารถเพิ่มเติมด้านการสนับสนุนข่าวกรอง การลาดตระเวนตรวจการณ์ และระบบควบคุมและบัญชาการ(C2: Command and Control) ร่วมกับกองทัพฟินแลนด์

ปัจจุบันกองทัพอากาศฟินแลนด์มีเครื่องบินขับไล่ F/A-18C รุ่นที่นั่งเดียว 55เครื่อง และ F/A-18D รุ่นสองที่นั่ง 7เครื่อง รวมทั้งหมด 62เครื่อง
การใช้งานเครื่อง F/A-18 Hornet จะไม่สามารถยืดอายุออกไปได้เกินสิ้นปี 2020s เนื่องจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างเครื่อง ขีดความสามารถในการปฏิบัติการ และอะไหล่สนับสนุน ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะเสียงบประมาณดำเนินการ
โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทน F/A-18 ของกองทัพอากาศฟินแลนด์ได้มีการศึกษาในด้านคุณสมบัติเครื่องที่ต้องการ งบประมาณที่ต้องใช้ และระยะเวลาในการจัดหามา 15ปีแล้ว
จะมีการออกร่างโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 ออกเอกสารขอข้อมูลในปี 2018 เลือกแบบเครื่องในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ลงนามสัญญาจัดหาในปี 2021 มีความพร้อมปฏิบัติการขั้นต้นในต้นปี 2025 และพร้อมปฏิบัติการเต็มอัตราในปี 2030
คาดว่าแบบเครื่องบินขับไล่ที่จะเข้าแข่งขันในโครงการอาจจะมีเช่น Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35 Lightning II และ Saab JAS-39 Gripen เป็นต้นครับ