วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลิทัวเนียจัดหาปืนใหญ่อัตตาจร PzH 2000 จากเยอรมนี

Lithuania orders German PzH 2000s
Lithuania has ordered 21 PzH 2000 SPAs from Germany, of which 16 will be used operationally by the Iron Wolf Brigade's artillery battalion, with the remainder for spares and training. Source: Bundeswehr
http://www.janes.com/article/54876/lithuania-orders-german-pzh-2000s

วันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา ลิทัวเนียได้ลงนามสัญญากับเยอรมนีในการจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรสายพานขนาด 155mm แบบ Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) จำนวน 21ระบบ วงเงิน 58.3 million Euros
โดยปืนใหญ่อัตตาจร PzH 2000 ที่จะจัดหานี้เดิมเป็นระบบที่เคยประจำการในกองทัพบกเยอรมนีมาก่อน ซึ่งกองทัพบกลิทัวเนียจะนำเข้าประจำการที่ กองพันทหารปืนใหญ่ General Romualdas Giedraitis
ทั้งนี้กองพันทหารปืนใหญ่ลิทัวเนียจะประจำการปืนใหญ๋อัตตาจร PzH 2000 16ระบบ อีก3ระบบเป็นอะไหล่ อีกหนึ่งระบบใช้ฝึกพลประจำปืน และอีกหนึ่งระบบใช้ฝึกพลขับ

นอกจากปืนใหญ่อัตตาจร PzH 2000 แล้วลิทัวเนียยังได้จัดหารถสนับสนุนอีก 32คันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการจัดซื้อด้วย
แบ่งเป็นรถสายพานที่บังคับการแบบ M577A2 จำนวน 26คัน(มีพื้นฐานจากรถสายพานลำเลียง M113) และรถกู้ซ้อม Bergepanzer 2 (BPZ-2) อีก 6คัน(ใช้พื้นฐานแคร่รถจากรถถังหลัก Leopard 1)
ตามกำหนดการของกระทรวงกลาโหมลิทัวเนีย ปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน PzH 2000 ระบบแรกจะถูกส่งมอบในปี 2016 ตามด้วยระบบอุปกรณ์ทั้งหมดในปี 2019

จากวงเงินในโครงการจัดหา 58.3 million Euros นั้นวงเงินจำนวน 16.2 million Euros จะถูกจ่ายให้กระทรวงกลาโหมเยอรมนีสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ของตัวเอง
ที่เหลืออีก 42.1 million Euros จะถูกใช้เป็นค่าปรับปรุงระบบยุทโธปกรณ์ที่เก็บสำรองไว้ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการฝึกสำหรับรองรับระบบใหม่ งานการปรับปรุงดังกล่าวจะรวมถึงการติดตั้งระบบบริหารจัดการสนามรบ และอุปกรณ์สื่อสารด้วย
โดยกองทัพบกเยอรมนีจะสนับสนุนโครงการนี้ด้วยการช่วยเหลือทาง Technic และฝึกกำลังพลของกองทัพบกลิทัวเนียที่โรงเรียนปืนใหญ่ของกองทัพเยอรมนีใน Idar-Oberstein

ปัจจุบันกองพันทหารปืนใหญ่ General Romualdas Giedraitis กองทัพบกลิทัวเนียยังคงประจำการด้วยปืนใหญ่วิถีโค้งลากจูงขนาด 105mm แบบ M101 ซึ่งจัดหาแบบมือสองมาจากเดนมาร์กตามข้อตกลงความมั่นคงร่วมช่วงต้นปี 2000s
ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมลิทัวเนียกล่าวว่าปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน PzH 2000 ที่จะจัดหามานั้นมีระยะไกลสุด 40km ซึ่งเหนือกว่าปืนใหญ่ลากจูง M101 ที่มีระยะยิงเพียง 11km

Lithuania plans 35% increase in 2016 defence budget
Lithuania's defence budget (2007-16) (IHS)
http://www.janes.com/article/54928/lithuania-plans-35-increase-in-2016-defence-budget

ทั้งนี้ตามแผนจัดการงบประมาณประเทศของรัฐบาลลิทัวเนียที่ออกมาเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมานั้น จะมีการเพิ่มงบประมาณกลาโหมในปีงบประมาณ 2016 อีกร้อยละ 35.2 คิดเป็นวงเงินราว 574 million Euros
คิดเป็นร้อยละ 1.5 จากผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ(GDP: Gross Domestic Product) เพิ่มจากร้อยละ 1.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในปีงบประมาณ 2015
โดยนับตั้งแต่การประกาศของรัฐบาลลิทัวเนียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี Algirdas Butkevicius ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกับพรรคการเมืองในสภาว่างบประมาณกลาโหมลิทัวเนียจะเพิ่มเป็นร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภายในปี 2020
ซึ่งร้อยละ 50 ของบประมาณกลาโหมจะถูกใช้ครอบคลุมในการฟื้นระบบการเกณฑ์ทหารกองประจำการสำหรับกองทัพลิทัวเนีย โดยจะมียอดกำลังพลสำหรับรับใช้ชาติราว 3,00-3,500นาย เป็นเวลา 9เดือน
และอีกร้อยละ 20 จะเป็นงบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่ ซึ่งนอกจากปืนใหญ่อัตตาจร PzH 2000 แล้วกองทัพลิทัวเนียยังมีความต้องการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นในระยะสั้นอีกเป็๋นจำนวนมาก
เช่น รถรบทหารราบใหม่ ระบบอาวุธต่อสู้รถถัง ระบบต่อสู้อากาศยาน ระบบสื่อสาร และระบบตรวจการณ์น่านฟ้าเป็นต้น
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อภัยคุกคามจากกองทัพรัสเซียในกลุ่มประเทศ Baltic สมาชิก NATO ทั้งลิทัวเนีย เอสโตเนีย แลทเวีย ที่รุนแรงมากขึ้นนับตั้งแต่การเข้าผนวก Crimea และแทรกแซงสงครามในเขต Donbass ตั้งแต่ปี 2014 ครับ