วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Rheinmetall เปิดเผยแผนพัฒนารถถังหลักยุคอนาคต MGCS และการปรับปรุงรถถังหลัก Leopard 2

Rheinmetall future MBT main battle tank MGCS Main Ground Combat System with 130mm cannon
New concept MGCS Main Ground Combat System with 130mm gun

Rheinmetall MBT Technologietraeger

Modernization program for main battle tank
http://www.armyrecognition.com/february_2016_global_defense_security_news_industry/rheinmetall_future_mbt_main_battle_tank_mgsc_main_ground_combat_system_with_130mm_cannon_11802161.html

ระหว่างงาน Capital Market Day 2015 บริษัท Rheinmetall เยอรมนีได้นำเสนอโครงการใหม่ในการพัฒนารถถังหลักยุคอนาคต
ด้วยการปรับปรุงปืนใหญ่รถถัง 120mm แรงดันสูง และเปลี่ยนเป็นปืนใหญ่รถถังใหม่ขนาด 130mm ภายใต้ชื่อโครงการ MGCS 2030+ (Main Ground Combat System)

การปรับปรุงรถถังหลัก Leopard 2 ใหม่ของ Rheinmetall นี้ดูเหมือนจะมีพื้นฐานจากโครงการ MBT Technologietraeger และ Technology ใหม่ ตามแหล่งข่าวทางทหาร ปืนใหญ่รถถัง 120mm จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ20
ส่วนปืนใหญ่รถถัง 130mm ใหม่นั้นจะเป็นระบบหลักสำคัญของโครงการ MGCS ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของเยอรมนีและฝรั่งเศสเพื่อพัฒนารถถังหลักแบบใหม่ทดแทน Leopard 2 และ Leclerc ซึ่ง Rheinmetall คาดว่าจะมีประเทศอื่นสนใจเข้าร่วมการพัฒนาด้วย
โดยโครงการ MGCS นี้ทางเยอรมนีและฝรั่งเศสลงนามไปตั้งแต่ปี 2012 แล้ว หากว่าเพิ่งจะเป็นที่รู้จักแพร่หลายหลังจากที่รัสเซียได้เปิดตัวรถถังหลัก T-14 Armata ในงานสวนสนามชัยชนะสงครามโลกครั้งที่2 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2015
เป็นที่เข้าใจได้ว่าโครงการ MGCS ตอนนี้กำลังอยู๋ในขั้นตอนการรวบรวมแนวคิด ซึ่งแนวคิดต่างๆจะถูกนำมาสร้างและประเมิน ขณะที่ Technology ใหม่จะถูกวิจัยและทดสอบ ซึ่งขั้นตอนรวบรวมแนวคิดนี้คาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่างไม่ต่ำกว่าถึงปี 2017

Rheinmetall เสนอโครงการปรับปรุงรถถังหลักใหม่สามระยะจนถึงปี 2030 ประกอบด้วย
การปรับปรุงรถถังหลักที่มีอยู่ด้วยปืนใหญ่รถถัง 120mm และกระสุนแบบใหม่ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นร้อยละ20, ระบบป้อมปืนหลักแบบ Digital, ระบบการหยั่งรู้สถานะการณ์ และระบบป้องกันเชิงรุก ADS(Active Defence System)
ขั้นที่สองเป็นการติดตั้งรถถังหลักด้วยปืนใหญ่รถถัง 130mm ใหม่ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการเจาะเกราะและประสิทธิผลขึ้นอีกร้อยละ50 ซึ่งขั้นตอนการตลาดจะเริ่มในปี 2016 นี้
ขั้นที่สามเป็นแผนการปรับปรุงในระยะกลางและระยะยาวของรถถังหลักยุคอนาคตใหม่ตามแนวคิดโครงการ MGCS ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนแนวคิดจนถึงปี 2017
โดยเป็นความร่วมมือของส่วนอุตสาหกรรมความมั่นคงเยอรมนีและอีกหลายชาติในการพัฒนารถถังหลักยุคอนาคตทดแทนรถถังหลัก Leopard 2 เยอรมนี และรถถังหลัก Leclerc ฝรั่งเศสครับ