วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การฝึกผสม Guardian Sea 2016 ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯ

เรือฟริเกตชุด ร.ล.นเรศวร ทั้งสองลำคือ ร.ล.นเรศวร(421) และ ร.ล.ตากสิน(422)
FFG-421 HTMS Naresuan and FFG-422 HTMS Taksin

เรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ SSN-711 USS San Francisco


ฮ.ปด.๑ SH-60B กองการบินทหารเรือ และ ร.ล.จักรีนฤเบศร(911)
CVH-911 HTMS Chakri Naruebet and SH-60B Royal Thai NavyRoyal Thai Navy FFG-421 HTMS Naresuan, FFG-422 HTMS Taksin and US Navy DDG-63 USS Stethem

การฝึกผสม “Guardian Sea 2016”ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน 
เป็นการฝึกผสมการทดสอบขีดความสามารถของเรือในกองทัพเรือไทยในการปราบเรือดำน้ำ และการพัฒนาการปฏิบัติการทางเรือร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา 
โดยมี พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ

สำหรับในการฝึก Guardian Sea 2016 ได้จัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจฝึกปฏิบัติการระยะไกล (มวก.59.2) โดยมี พล.ร.ต. วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมวดเรือเฉพาะกิจ
ฝึกปฏิบัติการระยะไกล (ผบ.มวก.59.2) โดยมีกำลังในการฝึกฯ ประกอบด้วย
1. กำลังของกองทัพเรือไทย
1.1 เรือหลวงจักรีนฤเบศร
1.2 เรือหลวงตากสิน
1.3 เรือหลวงนเรศวร
1.4 เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.1 (S-70B) จำนวน 3 เครื่อง

2. กำลังของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
2.1 เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ USS STETHEM DDG-63(Arleigh Burke -Class)
2.2 เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ USS San Francisco SSN-711 (Los Angeles -Class)
2.3 เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล พี - 8(P-8A Poseidon)
สำหรับการฝึกกองทัพเรือ ปี 2559 มอบหมายกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ (กรฝ.ทร.59) ทำการฝึก
ณ บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยกองเรือฝึกฯ ทำการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ และ การฝึกหมู่เรือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ทำการฝึกในทะเลพื้นที่อ่าวไทย และอันดามัน ระว่างวันที่
17 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559
สำหรับกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 แบ่งการฝึกดังนี้
1. กองเรือฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ
1.1 การฝึกปฏิบัติการทางเรือในสาขาที่สำคัญ เป็นการฝึกประลองยุทธ์ในทะเลแบ่งเป็น 2 กองเรือ และกำลังของทัพเรือภาคที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2558 ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย และอันดามัน
1.2 การฝึกผสม Guardian Sea 2016 เป็นการฝึกยุทธวิธีปราบเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน โดยมีหัวข้อในการฝึก ประกอบด้วย
- ฝึกความคุ้นเคยกับเรือดำน้ำ
- ฝึกติดตาม และวิเคราะห์เป้าเรือดำน้ำ
- ฝึกการค้นหา ตรวจจับ และติดตามเป้าเรือดำน้ำ และขั้นต่อตีเรือดำน้ำ เป้าเรือดำน้ำ
- ฝึกสถานการณ์คุ้มกันระบบเรือ จากการโจมตีของเรือดำน้ำ
- การถ่ายรูปกระบวนเรือฝึกทางอากาศ
1.3 การฝึกร่วมกองทัพเรือ-กองทัพอากาศ (สนธิการฝึกกับ การฝึกแผนเฉลิมอากาศของ กองทัพอากาศ) ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2559 ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนบน
2. การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย
(การฝึกหมู่เรือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม –2 มิถุนายน 2559 
โดยในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2559 นำกำลังทางเรือไปจัดตั้งหน่วยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ณ เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
ที่มา:ภาพ/จิรายุ หิรัญญะเวช ช่างภาพนิตยาสารท็อปกัน
https://www.facebook.com/prthainavy/posts/1181281628589858
https://th-th.facebook.com/prthainavy
SH-60B Royal Thai Navy carrying a Mark 46 lightweight torpedo(training torpedo)

การฝึกปราบเรือดำน้ำ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.1 (S–70 B) ในการทำลายเป้าเรือดำน้ำในเวลากลางคืน ในการฝึกผสม “Guardian Sea 2016
วานนี้(25 พฤษภาคม 2559 ) เวลา 20.00 น. หมวดเรือเฉพาะกิจฝึกปฏิบัติการระยะไกล (มวก.59.2) กองเรือฝึกกองทัพเรือ ประจำปี2559 
โดยมีพลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมวดเรือเฉพาะกิจฝึกปฏิบัติการระยะไกล (ผบ.มวก.59.2) 
ทำการฝึกปราบเรือดำน้ำ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.1 (S–70 B) ในการทำลายเป้าเรือดำน้ำในเวลากลางคืน ในการฝึกผสม “Guardian Sea 2016”ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา 
เพื่อทำการทดสอบขีดความสามารถขององควัตถุ องค์บุคคล และองค์ยุทธวิธี ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย 
ซึ่งการฝึกในครั้งนี้สมมุติสถานการณ์ว่าตรวจพบและพิสูจน์ทราบเป้าว่าเป็นเรือดำน้ำ ทาง ผู้บัญชาการสั่งการทางยุทธวิธี บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร(OTC.) สั่งการให้ทำการโจมตีเป้าเรือดำน้ำ 
โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.1 (S–70 B) ทำการติดตั้งตอร์ปิโด MK.46(ลูกฝึก) เพื่อใช้ในการทำลายเป้าเรือดำน้ำ 
ซึ่งในการฝึกครั้งนี้ใช้เวลาในการเตรียมการในการติดตั้งตอร์ปิโด MK.46 จนเครื่องขึ้นจากเรือหลวงจักรีนฤเบศร เพื่อเข้าทำการโจมตีเป้าเรือดำน้ำใช้เวลาเพียง 14.28 นาที
นับเป็นการฝึกความพร้อมอีกขั้นหนึ่งของทัพเรือในการปราบเรือดำน้ำในเวลากลางคืนและมีคลื่นลมแรง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
https://www.facebook.com/prthainavy/posts/1181776695207018

https://th-th.facebook.com/prthainavy

USN, Royal Thai Navy conduct "most complex" anti-submarine exercise to date
The Royal Thai Navy's sole aircraft carrier HMTS Chakri Naruebet, seen here alongside in Sattahip naval base in 2013, is participating in Exercise 'Guardian Sea' with the US Navy from 23 to 27 May. Source: US Navy
http://www.janes.com/article/60593/usn-royal-thai-navy-conduct-most-complex-anti-submarine-exercise-to-date

ด้านรายงานจาก Jane's เพิ่มเติมนั้นมีคำให้สัมภาษณ์จาก นาวาเอก H. B. le ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่7 (Destroyer Squadron 7) กองทัพเรือสหรัฐฯที่ได้แถลงในการฝึกทวิภาคีครั้งนี้ว่า
"การฝึก Guardian Sea ได้นำกองทัพเรือทั้งสองของเราสู่โอกาสและความท้าทายในการค้นหาและติดตามเรือดำน้ำ และสู่ขั้นตอนการฝึกที่เกี่ยวข้องในสงครามปราบเรือดำน้ำ
การฝึกในปีนี้จะเป็นการฝึกที่ซับซ้อนที่สุดในปัจจุบัน และเราจะมองไปข้างหน้าเพื่อทำงานร่วมกับกองทัพเรือไทยทั้งบนฝั่งและในทะเลเพื่อเพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างประสิทธิภาพในร่วมกันของเรา"
ซึ่งการฝึกร่วมทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯครั้งนี้มีทั้งการฝึกภาคที่ตั้งบนฝั่งที่ประกอบด้วยการสัมมนาและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันของกองทัพเรือทั้งสองประเทศครับ