วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รถหุ้มเกราะล้อยาง Chaiseri First Win 2 ไทยรุ่นใหม่ได้รับการจัดหาโดย กอ.รมน.

Thailand’s First Win MVP secures new deal
Thai military vehicle manufacturer Chaiseri has secured an order from the military government’s Internal Security Operations Command (ISOC) to supply an updated version of its 4x4 First Win multipurpose vehicle (MPV).
http://www.janes.com/article/71655/thailand-s-first-win-mvp-secures-new-deal

Chaiseri's First Win Infantry Fighting Vehicle for Malaysian Army as DEFTECH AV4 at Defense & Security 2015(My Own Photo)

Chaiseri developed First Win II 4x4 for Internal Security Operations Command(based on First Win IFV)
https://www.facebook.com/pinit.meesad

บริษัท Chaiseri ผู้ผลิตยานพาหนะทางทหารไทยได้รับสัญญาจัดหาจากหน่วยงานของรัฐบาลไทยคือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน.(ISOC: Internal Security Operations Command) สำหรับรถหุ้มเกราะล้อยางเอนกประสงค์ First Win 2 4x4 รุ่นใหม่
สัญญาดังกล่าวจะเป็นการผลิตรถหุ้มเกราะล้อยาง 4x4 First Win II จำนวน ๑๓คัน ซึ่งจะถูกใช้งานโดย กอ.รมน.ในการนำไปใช้เพื่อภารกิจรักษาความปลอดภัยและงานของกองกำลังกึ่งทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ Jane's เข้าใจ
รถหุ้มเกราะ First Win II นี้เป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ที่มีพื้นฐานจากรถรุ่นดั้งเดิมโดยเพิ่มคุณสมบัติระบบการป้องกันมากขึ้น ซึ่งมีพื้นฐานพัฒนาต่อยอดจากรุ่นรถรบทหารราบล้อยาง First Win IFV ที่ส่งออกให้กองทัพบกมาเลเซียในชื่อรถหุ้มเกราะล้อยาง AV4 พร้อมสิทธิบัตรการผลิต

ยังไม่มีการเปิดเผยว่าสัญญาจัดหารถหุ้มเกราะ First Win II ที่จะมีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐(2017) นี้เป็นจำนวนวงเงินเท่าไร โดยกองทัพบกไทยได้มีการจัดหารถหุ้มเกราะล้อยาง First Win 4x4 จาก Chaiseri ไปใช้งานแล้วจำนวนหนึ่ง รวมถึงหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆของรัฐบาลไทย
เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย(Royal Thai Police), กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม(DSI: Department of Special Investigation), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมราชทัณฑ์
ทั้งนี้กองทัพบกไทยได้มีการนำรถหุ้มเกราะล้อยาง First Win ไปทดลองใช้งานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แล้วโดยมีความพอใจในสมรรถนะของรถอย่างมาก อีกทั้งกระทรวงกลาโหมไทยเองก็มีแผนในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมความมั่นคงภายในประเทศไทยด้วย

ข้อมูลการจัดหารถหุ้มเกราะล้อยาง First Win II จำนวน ๑๓คันนี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกโดยข้อมูลที่โฆษกกองทัพบกไทย พันเอก วินธัย สุวารี ชี้แจงต่อสื่อมวลชนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีไทยอนุมัติการจัดหายานเกราะล้อยาง VN1 จาก NORINCO สาธาณรัฐประชาชนจีน ๓๔คันเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายนว่า
สำหรับรถหุ้มเกราะล้อยาง First Win 4x4 ที่ผลิตโดย Chaiseri ไทย มีคุณลักษณะเฉพาะทางทหารไม่ตรงกับที่กองทัพบกกำหนด เนื่องจาก First Win เป็นรถเกราะป้องกันทุ่นระเบิด(MRAP: Mine Resistant Ambush Protected)
ไม่ใช่รถรบทหารราบ(IFV: Infantry Fighting Vehicle) ที่มีความต้องการเพื่อทดแทนรถหุ้มเกราะล้อยาง V-150 ในส่วนของกองพันทหารม้าลาดตระเวน หน่วยขึ้นตรงใน กองพลทหารม้าที่๑ ที่ใช้งานมานานเกือบ ๕๐ปีครับ