วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

กองทัพอากาศสหรัฐฯปรับปรุงห้องอาวุธเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ให้รองรับระเบิดนำวิถี


http://www.armedforces-int.com/news/usaf-b-52-smart-bomb-weapons-bay-mods-begin.html?

เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-52H นับเป็นอากาศยานรบที่มีอายุการใช้งานนานที่สุดของกองทัพอากาศสหรัฐฯและมีการปรับปรุงใหญ่และย่อยมาหลายครั้งด้วยกัน
แผนการปรับปรุง B-52H ล่าสุดของกองทัพอากาศสหรัฐฯคือการปรับปรุงห้องเก็บอาวุธภายในตัวเครื่องให้รองรับการติดตั้งอาวุธนำวิถีแบบต่างๆได้
ซึ่งเดิมทีระบบอาวุธนำวิถีจะสามารถติดตั้งได้ที่ตำบลอาวุธใต้ปีกเครื่องเท่านั้นทำให้มีข้อจำกัดด้านจำนวนอาวุธที่ B-52 สามารถบรรทุกไปได้
เช่น ระเบิดนำวิถีดาวเทียมตระกูล JDAM, อาวุธปล่อยนำวิถีร่อน AGM-158 JASSM และเป้าลวง ADM-160 MALD เป็นต้น
การปรับปรุงให้ B-52H สามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีภายในห้องอาวุธได้จะเพิ่มขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงกว่าการติดตั้งอาวุธที่ปีกด้วย
B-52 เครื่องแรกบินขึ้นครั้งแรกในปี 1952 โดยมีจำนวนการสร้างทุกรุ่นรวม 744เครื่อง มีพิสัยการบินไกล 8,764nmi บรรทุกอาวุธได้หนักราว 70,000lbs ทั้งระเบิด อาวุธปล่อยนำวิถี และอาวุธนิวเคลียร์
ซึ่งกองทัพอากาศสหรัฐฯมีแผนจะประจำการ B-52 ไปจนถึงราวปี 2040 เลยครับ