วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

จีนอาจจะกำลังพัฒนาเครื่องบินขับไล่ขึ้นลงทางดิ่ง

China may be starting work on VSTOL fighter
Students from the Northwestern Polytechnical University in China produced a conceptual three-bearing swivel nozzle for a VSTOL engine for an expo in June 2014. Source: Chinese internet
http://www.janes.com/article/50630/china-may-be-starting-work-on-vstol-fighter

รายงานจาก Website ของ Aviation Industries of China (AVIC) แสดงให้เห็นถึงเอกสารการลงนามความร่วมมือของ Chengdu Aircraft Corporation (CAC) ระหว่าง AVIC Chengdu Engine กับ AVIC AAPT ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยการพัฒนาเครื่องยนต์
นักวิเคราะห์คาดว่าอาจจะเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์ไอพ่นสำหรับอากาศยานขึ้นลงทางดิ่ง (VSTOL: Vertical/Short Take-Off or Landing) แบบใหม่สำหรับเครื่องบินขับไล่ขึ้นลงทางดิ่ง
ทั้งนี้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนกำลังพัฒนายุทธศาสตร์การปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกของตนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
ซึ่งรวมถึงการออกแบบและสร้างเรืออู่ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ที่มีดาดฟ้าบินขนาดยาวเช่นเดียวกับเรือยกพลบกจู่โจมของสหรัฐฯ ซึ่งสามารถนำอากาศยานปีกหมุนและอากาศยานปีกตรึงปฏิบัติจากเรือได้เป็นจำนวนมาก
ดังนั้นกองทัพปลดปล่อยประชาชนจึงมีความต้องการในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ขึ้นลงทางดิ่งที่มีความใกล้เคียงกับ F-35B STOVL ของนาวิกโยธินสหรัฐฯเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการยกพลขึ้นบก

มีรายงานว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2014 นักศึกษาของวิทยาลัยโพลีเทคนิคตะวันตกเฉียงเหนือ (NPU:Northwestern Polytechnical University) ที่ Xian ได้มีการตั้งโครงการวิจัยแนวคิดเครื่องยนต์ไอพ่นแบบปรับทิศทางได้สามแกน
โดยเครื่องยนต์ลักษณะนี้เป็นรูปแบบเดียวกับเครื่องยนต์ Lift-Fan ที่ใช้ในเครื่องบินขับไล่ขึ้นลงทางดิ่งอย่างเช่น Yak-141 ของรัสเซีย และเครื่องยนต์ไอพ่น Pratt & Whitney F135-PW-600 ของ F-35B สหรัฐฯและอังกฤษ
ปัจจุบันโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ไอพ่นขึ้นลงทางดิ่งสำหรับเครื่องบินขับไล่นี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนและรัฐบาลจีน
แต่คาดว่ากว่าจะสำเร็จเป็นรูปร่างและเริ่มมีการทดสอบเครื่องต้นแบบจริงได้ คงจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกหลายปีครับ